top of page

Coaching är en process, där coachen hjälper honom som coachas att ta i bruk sina egna resurser så att han uppnår sina mål. Coachen stöder kundens egen problemlösningsförmåga och vilja att utvecklas. I coachingen koncenterar man sig på personens styrkor, och på hur han kan utvecklas genom att koncentrera sig på dem.

 

Som en process är coachingen den serie diskussioner där det huvudsakliga verktyget är att ställa frågor. En typisk coachingprocess längd är 3-6 månader, och under den tiden träffas man 5-6 gånger. I coachingen rekommenderar man personliga möten, men också telefoncoaching kan fungera som ett kompletterande verktyg.

 

Vårt specialkunnande är ledningens executive coaching och karriärcoaching.

 

I vårt sortiment finns också life coaching. Här utgår vi från att stärka personens självstyrning. 

Coaching

coaching

bottom of page