top of page

executive coaching

"De mål som ställs upp är nära relaterade till företagets målsättningar och till utveckling av det egna ledarskapet"

Executive Coaching

Executive coaching är en tjänst som lämpar sig närmast för företagsledningen. De mål kunden då ställer upp är nära relaterade till företagets målsättningar och till utveckling av det egna ledarskapet.

 

Dessa processer varar minst 6 månader och då träffas man vanligen en gång i månaden. De bästa resultaten har däremot nåtts under en mer eller mindre kontinuerlig process. Många företagsledare anser vikten av en personlig coach, som hjälper ledaren att arbeta målmedvetet och att bibehålla sin fokus trots omgivningens turbulens och en ständig tidspress.

bottom of page