top of page

life coaching

"Tjänsten lämpar sig för var och en som står inför en utmanande situation, som han själv inte kan bemästra"

Life coaching

Life coaching är en tjänst som lämpar sig för var och en som står inför en utmanande situation och inte vet hur han skall bemästra den. Här jobbar man lika målinriktat som i business coachingen, och om personen har tillräckligt motivation uppnås oftast mycket goda resultat. Life coaching är en term som det har skrivit även kritskt om, men den är ingen annat än en mycket målmedveten och effektiv arbetsprocess.

 

Längden för en sådan här coachingprocess varierar väldigt mycket utgående från coachingens tema. Inom denna kategori kan man nämna vår mycket populära Cambridge™ viktmisknings coaching.

Tilläggsuppgifter: www.cambridgeohjelma.fi

bottom of page