top of page

 

 

Referenser

Referenser

 

 

Vi har bakom oss flera års samarbete med Marika. Marika har visat sig vara en pärla för oss.

Marikas utmärkta förmåga att vara finkänslig, vänlig och att lyssna på alla parter, i kombination med att målmedvetet befrämja projekten, är en sällsynt kombination. Det har fungerat bra såväl i genegationsskiftesprocessen som under mentorskapet. Marikas klara och strukturerade arbetssätt samt omfattande erfarenhet och kunskap gör samarbetet både smidigt och effektivt. Marika har medfört mycket medvärde i vårt arbete. ” Jag rekommenderar varmt”

Efter vårt senaste företagsköp har vi på M Brain haft behov av att omstrukurera vårt produkt- och tjänsteutbud och att ta fram fungerande säljmaterial, samt att skola båda företagens personal till att förbinda sig vid vår nya filosofi. Marika har fungerat som konsult i detta projekt. Hon har framgångsrikt tagit reda på vilka hinder det finns för försäljningen och hur man skall tackla dem, skolat säljpersonalen och varit medlem i teamet som har planerat nya säljmaterial.

 

Marika har lång erfarenhet av att leda försäljning och marknadsföring, och hon har med utomstående ögon kunnat hämta ingredienser i till våra processer som vi inte själva skulle ha upptäckt. Dessutom är Marika en ljus och lösningsorienterad person, som skapar positiv energi omkring sig och slutför påbörjade projekt.

Marika är en coach, som på ett utmärkt sätt kan kombinera sin tidigare erfarenhet med en yrkesskicklig coachingprosess. Hon ger lagom med utrymme och skyndar långsamt. Vid behov kan Marika ställa kritiska och utmanande frågor samt även ge direkt feedback vid behov. Jag anser att Marikas styrkor är mångsidigt erfarenhet från olika former av affärsverksamhet, förmåga att leva sig in i vardagen i företag av olika storlek, samt hennes förmåga att se saker med nya ögon. Marikas ambition att ”leva som hon lär” liksom även förmågan att tala flera språk är önskade extrakryddor.

Marika är en god coach, empatisk lyssnare som ställer tankeväckande frågor. Hon har en förmåga att ställa just de rätta frågorna, för att den hon coacher skall komma på i vilken riktning han bör styra sitt liv.

 

Om det sedan är fråga on life coaching eller business coaching är min erfarenhet mycket positiv. Jag har fått nya ideér till min företagsverksamhet, samt mod att genomföra dem. Likväl har jag i mitt personliga liv blivit bättre medveten om mina styrkor, kunnat hitta mina mål och målmedvetet gå i riktning mot dem.

 

Jag kan varmt rekommendera Marika både som Life Coach och Business Coach.

Please reload

bottom of page