top of page

Vår coach -

marika ingman

 

 

Coach och verkställande direktör Marika Ingman

Magister i livsmedelsekonomi, Marknadsföringsexamen, Hankled ledarskapsprogram, Johdon erikoisammattitutkinto, Yrittäjän erikoisammattitutkinto, Nycklar till Certified Business Coach (ICF), Certified Firework™ Career Coach, MB Elämäntaidon valmentaja, Nycklar till balans® Certifikat.

 

30 års arbetserfarenhet:

ledningsgruppsarbete, företagets strategiarbete, generationsskifte i familjeföretag, marknadsföring och varumärken, ledning av produktutveckling, ledning av företagskommunikation, internationell marknadsföring; Sverige och de Baltiska länderna.

 

Specialkunskap:

livsmedelsbranschen, familjeföretag, styrelseuppdrag, företagsamhet, ledningsgruppsarbete, produktutveckling, konsumentmarknadsföring, välmående; att orka i arbetslivet och privatlivets utmaningar.

 

Medlemskap:

Marika Ingman / Coachingman är medlem i bl.a. Fötetagarna i Finland, SCY (Suomen Coaching Yhdistys), Juustopöytä ry

 

bottom of page