top of page

NYT JOS KOSKAAN - VALITSE KOTIMAISTA RUOKAA! / NU OM NÅGONSIN -VÄLJ INHEMSK MAT!

NYT JOS KOSKAAN - VALITSE KOTIMAISTA RUOKAA!

Kun ruoka tulee omasta maasta, sen tekijät tunnetaan ja tuotantoketju on jäljitettävä. Puhdas maaperä, ilma ja vesi sekä fiksut toimintatavat takaavat, että suomalaiseen ruokaan voi luottaa – sen turvallisuus ja laatu ovat maailman huippua. Suomalainen ruokavalinta kannattaa ja on vastuullinen teko, katsottiinpa sitä ruoan laadun, työllisyyden, eettisyyden tai ruokakulttuurin näkökulmasta. Kun katsoo asioita hieman pidemmällä perspektiivillä tullaan siihen, että kotimaisen ruoan hinta-laatusuhde on loistava! Hyvää Suomesta- merkin nettisivuilla www.hyvaasuomesta.fi löytyy paljon tietoa, joka puhuu kotimaisen ruoan puolesta.


Kotimaiseen ruokatuotantoon liittyy paljon positiivisia asioita kuten työllistävä vaikutus, vahva osaaminen ja ruokaturvallisuus sekä monipuolinen, maittava ja terveellinen tarjonta. Ruokatuotantoon liittyy aina myös ympäristövaikutuksia ja eettisiä kysymyksiä, joita ei ole reilua eikä kestävää ulkoistaa muille. Vain olemassa olevaa ja omissa käsissä olevaa ruokajärjestelmää voidaan itse kehittää.


MONTA HYVÄÄ SYYTÄ VALITA SUOMALAISTA RUOKAA

Ruoan laadun perusta rakennetaan ruoka-alan toimijoiden tinkimättömällä päivittäisellä työllä ja ruokaketjun saumattomalla yhteistoiminnalla. Suomessa on tehty vuosikymmeniä vaativaa työtä esimerkiksi eläinten terveyden eteen, jonka tuloksena ovat todennetusti terveet tuotantoeläimet ja puhdas liha. Huippuun viritetyn hygienian tuloksena ovat myös salmonellattomat kanamunat, joita voi syödä raakana – tämä on maailmanlaajuisesti poikkeuksellista.

Suomi on maailman pohjoisin maatalousmaa. Talven kylmyys auttaa kasvinsuojelussa ja järkevä lannoitekäyttö, sekä meille soveltuvat lajikkeet ja viljelymenetelmät, auttavat laadukkaan sadon tuotannossa.


Ruoka työllistää maassamme 340 000 ihmistä. Heistä reilu 70 000 viljelee maata ja kasvattaa tuotantoeläimiä. Elintarviketeollisuudessa työskentelee noin 35 000 henkilöä. Kaupat ja ravintolat tuovat ruoan kaikkien saataville. Tavalliselle syöjälle näkymättömämmät toimijat kuten kuljetus, tutkimus ja markkinointi tuovat panoksensa siihen, että ruokaketju pellolta pöytään toimii. Kotimainen ruoka tuo toimeentuloa ja hyvinvointia, se kuuluu kulttuuriperintöömme ja kehittää osaamistamme. Monipuolinen ruokajärjestelmä varmistaa tiukan paikan tullen myös ruokaturvaamme.


Alla löytyy vielä yhteenveto kriteereistä, jotka puhuvat suomalaisen ruoan puolesta:


PUHDASTA JA TURVALLISTA

Suomessa ruoan puhtaus on tietoinen valinta ja sen hyväksi tehdään paljon tinkimätöntä työtä. Lähtökohtana on maamme puhdas vesi, ilma ja maaperä. Kuitenkin ruokaketjussa toimivien suomalaisten osaaminen on turvallisen ruoan avain.

TYÖPAIKKA 340 000 SUOMALAISELLE

Kotimainen maatalous, elintarviketeollisuus, elintarvikkeiden tukku- ja vähittäiskauppa sekä ravitsemispalvelut työllistävät, luovat arvonlisää ja tuovat verotuloja. Ruokarahat pyörittävät vauhdilla kotimaan taloutta, kun valitsee nimenomaan suomalaisia elintarvikkeita.


VASTUULLISESTI TUOTETTUA

Oman maan ruoan vastuullisuus tunnetaan. Ihmisten, eläinten ja luonnon hyvinvointi huomioidaan kotimaisessa ruoantuotannossa. Suomalaiset tuotantoeläimet voivat kansainvälisesti tarkasteltuna hyvin. Tuotanto on reilua myös työntekijöille: Suomessa elintarvikeketjun työntekijöiden sosiaaliturva-, työterveyshuolto- ja eläkeasiat sekä ammattiosaaminen ovat kunnossa.

RUOKAKULTTUURIMME LÄHTÖKOHTA

Suomalainen ruokakulttuuri elää ja uudistuu. Energiatankkauksen rinnalle ovat nousseet makuelämykset ja halu tietää ruoan alkuperästä. Ruoalla on myös yhteiskunnallisia ja poliittisia ulottuvuuksia. Ruokakulttuuri ympäröi meitä ja itse kullakin on suomalaiseen ruokakulttuuriin oma näkökulmansa.

VALMISTETTU LÄHELLÄ

Pienet elintarvikeyritykset voivat erikoistua paikallisiin herkkuihin. Isot yritykset taas valmistavat koko kansan ruokamakuja. Yhteistä niille ovat lyhyet hankintaketjut: Suomessa raaka-aineet tulevat läheltä.

OSA TERVEELLISTÄ, POHJOISMAISTA RUOKAVALIOTA

Kotoisista raaka-aineista valmistettu ruoka sopii terveydestään huolehtiville, olipa näkökulma ruokailuun mikä tahansa. Metsät, vedet ja maatilat tuottavat aineksia, joiden ravintoarvot ovat peräisin pohjoisen väkevästä luonnosta.

OSALTAAN VARMISTAMASSA HUOLTOVARMUUTTA

Ruokajärjestelmä ei voi missään maassa olla täysin suljettu. Elintarvikkeita tuodaan ja viedään. Tietty omavaraisuuden taso on kuitenkin välttämätön kriisien varalta. Suomalaisen ruoan suosiminen varmistaa huoltovarmuutta: pellot pysyvät viljeltyinä, tuottajien ammattitaito terässä ja elintarviketeollisuuden rattaat pyörimässä.

YLLÄPITÄMÄSSÄ LUONNON MONIMUOTOISUUTTA

Vanhat suomalaiset viljelykasvit ja alkuperäiset kotieläinrodut ovat osa historiaamme. Niiden tuotanto perinteisinä työtapoineen on muovannut kulttuurimaisemaamme ja lisännyt luonnon monimuotoisuutta. Maatiaiskasvit- ja eläimet ovat elävä geenipankki tulevien haasteiden varalle!


Pakkauksesta löytyvä Hyvää Suomesta-merkki tekee suomalaisen ruokavalinnan helpoksi ja nopeaksi. Lyhykäisyydessään Hyvää Suomesta -merkki lupaa pakatuille elintarvikkeille suomalaisen raaka-aineen ja työn. Tuorekauden aikana voidaan varmistaa tuotteen alkuperää suosimalla oman alueen lähituottajia.


Då maten kommer från det egna landet, känner man producenterna och produktionskedjan går att spåra. Ren jordmån och luft samt rent vatten, och smart handlingssätt garanterar att man kan lita på finländsk mat. Dess säkerhet och kvalitet är bland de bästa i världen. Det lönas att välja inhemskt och det är en ansvarsfull gärning, om man sedan betraktar saken ut kvalitetens, arbetsplatsernas, matkulturens eller ur ett etiskt perspektiv. Då man ser på saker ur ett litet långsiktigare perspektiv kommer man även fram till att den finländska matens pris-kvalitetförhållande är utmärkt. På Gott från Finlands hemsidor www.hyvaasuomesta.fi finner man mycket fakta, som talar för den inhemska maten.


Till den inhemska matproduktionen kan man koppla många positiva saker, såsom skapandet av arbetsplatser, ett starkt kunnande och en bra livsmedelssäkerhet samt ett mångsidigt, smakligt och hälsosamt utbud. Matproduktionen har även alltid en miljöpåverkan, och därtill hör även etiska frågor, som varken är rätt eller hållbart att låta andra ta hand om. Man bör även minnas att endast det egna livsmedelssystemet är något som man själv kan utveckla!


Det finns många goda skäl att välja finländsk mat

Grunden till matens kvalitet byggs upp genom att alla livsmedelsbranschens aktörer dagligen gör sitt bästa och samarbetar med varandra. I Finland har man under flera årtionden målmedvetet arbetat för djurens välmåga, vilket har lett till friska produktionsdjur och rent kött. Då vi har haft hygienen i focus kan vi producera salmonellafria ägg, som kan ätas råa. Det är något som globalt sett är väldigt ovanligt.

Finland är världens nordligaste jordbruksland. Den kalla vintern hjälper växtskyddet, därtill måttlig användning av gödsel, samt arter och odlingsmetoder som passar vårt klimat, bidrar till en skörd av bra kvalitet.


Maten ger jobb år 340 000 finländare. Av dem är drygt 70 000 inom lantbruket. Inom livsmedelsindustrin arbetar ca 35 000 personer. Därtill finns butikerna och restaurangerna. De för den stora publiken osynliga aktörerna är logistiken, forskningen och marknadsföringen. Den inhemska maten ger oss utkomst och välfärd, den hör till vårt kulturarv samt utvecklar vårt kunnande. Ett mångsidigt livsmedelssystem garanterar även vår livsmedelssäkerhet i krissituationer.


Nedan finns ännu en sammanfattning av argument som talar för den finländska maten:

Rent och säkert

I Finland är rena livsmedel ett medvetet val och för ändamålet görs det långsiktigt arbete. Utgångspunkterna är vår rena jord och luft, samt vårt rena vatten. Men trots det ligger nyckeln till vår säkra mat i livsmedelskedjans aktörers kunnande.


340 000 arbetsplatser till finländare

Det inhemska lantbruket, livsmedelsindustrin, livsmedlens parti- och minuthandel samt cateringtjänster ger arbetsplatser, och skapar mervärde samt skatteintäkter. De pengar vi sätter på livsmedel stannar i hemlandet då vi väljer finländsk mat.


Hållbart producerat

Maten från det egna landet är hållbart producerad. Välfärd bland såväl människor, djur och natur beaktas i all inhemsk matproduktion. De inhemska produktionsdjuren mår bra i internationell jämförelse. Produktionen är även rejäl för arbetstagarna; i den finländska livsmedelskedjan är arbetstagarnas socialskydd-, företagshälsovård och pensioner i skick.


Utgångspunkt för vår matkultur

Den finländska matkulturen lever och förnyas. Vid sidan av att tanka energi uppskattas smakupplevelser, samt viljan att känna till matens ursprung. Maten har även en samhällelig och politisk roll.


Närproducerat

Små livsmedelsföretag kan specialisera sig på lokala läckerheter. De stora företagen tillverkar däremot hela folkets mat. Gemensamt för vardera är korta anskaffningskedjor: I Finland kommer råvaran nära i från.


En del av en hälsosam nordisk diet

Mat producerad av våra egna råvaror passar även dem som är måna om sin hälsa, oberoende av hurdan diet man följer. Skogarna, vattendragen och lantbruken ger oss nordiska råvaror med goda näringsvärden.


Garanterar även försörjningssäkerheten

Ett livsmedelssystem kan aldrig vara helt slutet. Man både exporterar och importerar livsmedel. Det är dock viktigt med en tillräcklig självförsörjningsgrad, med tanke på eventuella kristider. Då vi väljer inhemskt hjälper vi till att garantera självförsörjningsgraden; åkrarna hålls odlade, producenterna upprätthåller sin yrkeskunskap och livsmedelsindustrin kan fungera.


Upprätthåller naturens mångfald

De gamla finländska odlingsväxterna samt de ursprungliga husdjursarterna är en del av vår historia. Odlingen och djurhållningen med sina traditionella arbetssätt har format vårt kulturlandskap och bidrar till naturens mångfald. De ursprungliga växt- och djurarterna är en levande genbank med tanke på framtida utmaningar.


På förpackningen finner man Gott från Finland-märket som hjälper oss att välja inhemska livsmedel. Kort sagt garanterar märket att det packade livsmedlet är gjort av inhemska råvaror med inhemsk arbetskraft. Under odlingssäsongen kan däremot även icke packade produkters ursprung garanteras, genom att man köper dem av lokala producenter.Comments


BLOGIARKISTO /

BLOGGARKIV

UUSIMMAT KIRJOITUKSET /

DE NYASTE INLÄGGEN

SEURAA MINUA /

FÖLJ MIG:

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
  • Instagram Clean Grey
bottom of page