top of page

Kasvava luonnontuoteala / Naturproduktbranschen växer

Luonnontuotealan kasvuun liittyvät trendit ovat vahvistuneet korona-aikana


Luonnosta saatavien kotimaisten raaka-aineiden hyödyntäminen on lisääntynyt niitä jalostavissa yrityksissä. Luonnontuotteiden jalostus kiinnostaa myös pääomasijoittajia. Jalostusasteen ja tuotantovolyymien kasvattamisen pullonkaulana on kuitenkin raaka-aineiden riittävä ja tasalaatuinen saatavuus. Ulkomaalaisten kerääjien merkitys luonnontuotealan yritystoiminnalle on huomattava.


Luonnontuotealan kasvu sekä kotimaassa että kansainvälisesti pohjautuu kasvaviin trendeihin, kuten luonnonmukaisuus, ekologisuus, puhtaus, terveellisyyden tavoittelu, pohjoismaisuus ja arktisuus. Koronapandemia on osaltaan vahvistanut näitä trendejä. Korona on lisännyt luonnontuotteista valmistettujen tuotteiden myyntiä verkossa ja yritykset ovat kehittäneet verkkomyyntikanaviaan nopeasti.


Suomalaisten raaka-aineiden hyödyntäminen on lisääntynyt niitä jalostavissa yrityksissä, joskin suuret vuotuiset satovaihtelut vaikuttavat yritysten liikevaihtoon. Kasvuun on vaikuttanut marjojen ja sienten hyödyntämisen ohella kiinnostus myös muiden luonnontuotteiden, kuten koivun mahlan ja kuoren, kuusenkerkän, erikoissienten sekä villiyrttien kaupalliseen hyödyntämiseen. Näitä hyödynnetään elintarvike- ja juomasektorin lisäksi myös kosmetiikassa sekä lääkinnällisissä korkeamman jalostusarvon tuotteissa.


Elintarvike- ja juomateollisuudessa olisi kiinnostusta hyödyntää kaupallisesti laajemmin metsästä tulevia luonnontuotteita, mutta pullonkaulana on raaka-aineen riittävä ja tasalaatuinen saatavuus. Metsästä saatavien luonnontuotteiden osalta toimivan ja tehokkaan raaka-aineketjun puute on ollut merkittävä este raaka-aineiden hyödyntämiseen. Alan yritykset ovat usein mikroyrityksiä, jolloin resurssit toiminnan kehittämiseksi ovat rajallisia. Yritysten verkostoituminen raaka-aineketjun kehittämiseksi olisi ensiarvoisen tärkeää, tällöin hyödynnettävissä voisi olla myös yritysryhmien kehittämiseen tarkoitetut rahoitusvälineet. Ulkomaalaisten poimijoiden maahantuloon liittyvä epävarmuus, on korona-aikana entisestään vaikeuttanut alalla toimivien yritysten toimintaa.


Kosmetiikkateollisuudessa luonnon raaka-aineiden hyödyntäminen on ollut voimakkaana trendinä jo pitkään. Luonnontuotteet kiinnostavat myös sijoittajia, koivun kuoresta bioaktiivisia ainesosia hygieniatuotteita valmistavalle teollisuudelle sekä muihin teollisiin sovelluksiin tuottava yritys on saanut hiljattain merkittävän pääomasijoituksen. Toinen StartUp-yritys, joka valmistaa Kuusikumia™, on rakentanut demotehtaan ja saanut ankkurisijoittajan. Kuusikumi™ toimii myös bioaktiivisena komponenttina luonnonkosmetiikassa.


Luonnontuotteita ja niiden terveysvaikutuksia tutkitaan jatkuvasti. Kaiken aikaa meille tulee uutta tietoa luonnontuotteiden hyvää tekevistä vaikutuksista. Tämän takia uskotaan, luonnontuotteiden hyödyntämiseen liittyvän trendin, vahvistuvan edelleen.


Trenderna som har lett till naturproduktbranschens tillväxt har förstärkts under coronatiden


Inhemska råvaror som fås från naturen har utnyttjats allt mera av företag som förädlar dem. Förädling av råvaror från naturen intresserar också kapitalinvesterare. En flaskhals då det gäller att höja förädlingsgraden och produktionsmängderna är ändå tillgången till tillräcklig mängd råvara till jämn kvalitet. De utländska plockarnas betydelse för naturproduktbranschen är stor.


Naturproduktbranschens tillväxt både i hemlandet och internationellt baserar sig på växande trender såsom naturlighet, ekologiska råvaror, renhet, strävan efter hälsa, intresse för nordiska och arktiska råvaror. Coronapandemin har även stärkt dessa trender. Coronatiden har även ökat näthandeln för produkter tillverkade av naturens råvaror.


Användningen av inhemska råvaror har ökat i företag som använder råvaror från naturen, även om stora årliga skördevariationer inverkar på företagens omsättning. Det som inverkat på tillväxten är, förutom intresset för utnyttjande av svamp och bär, även intresset för att kommersiellt utnyttja andra naturprodukter såsom björksav, bark, granskott, speciella svampar samt vilda örter. Dessa råvaror utnyttjas förutom i livsmedels- och dryckessektorn även i kosmetik och i medicinska produkter med hög förädlingsgrad.


I livsmedels- och dryckesindustrin skulle det finnas intresse att kommersiellt utnyttjas skogens naturprodukter ännu mera, men flaskhalsen blir alltså tillgången på tillräckligt med råvara av jämn kvalitet. För de naturprodukter som kommer från skogen har avsaknaden av en effektiv råvarukedja har varit ett betydande hinder för utnyttjandet av råvaran. Branschens företag är ofta mirkoföretag, och därför har resurserna för att utveckla verksamheten varit begränsade. Samarbete företagen emellan för att utveckla råvarukedjan skulle vara viktigt, och då kunde man få tillgång till finansiering som är avsedd för utvecklandet av företagsgrupper. Under coronatiden har också osäkerheten i om och när utländska bärplockare får komma, varit en ytterligare försvårande faktor.


I kosmetikaindustrin har utnyttjandet av naturprodukter redan länge varit en stark trend. Naturprodukterna intresserar även finansiärer. Ett företag som producerar bioaktiva komponenter till industrin som tillverkar hygienartiklar har nyligen fått en betydande kapitalinvestering. Ett annat StartUp-företag, som tillverkar Grangummi™ har byggt en demofabrik, och fått en ankarinvesterare. Grangummi™ fungerar också som en bioaktiv komponent i naturkosmetik.Det forskas ständigt i naturprodukterna och deras hälsofrämjande egenskaper. Därmed får vi kontinuerligt ny information om dessa produkters gottgörande inverkan. Allt detta kommer säkert att i framtiden ytterligare öka intresset för denna typ av produkter.


Comments


BLOGIARKISTO /

BLOGGARKIV

UUSIMMAT KIRJOITUKSET /

DE NYASTE INLÄGGEN

SEURAA MINUA /

FÖLJ MIG:

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
  • Instagram Clean Grey
bottom of page