top of page

Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän hyödyt / Livsmedelssäkerhetssystemets fördelar

Miksi tarvitaan elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä?


Elintarvikealalla tuotteiden elintarviketurvallisuus on perusvaatimus, jonka täyttämisessä ei ole varaa epäonnistua. Jo yhdestä virheestä elintarviketurvallisuudessa saattaa seurata sekä maineen että myynnin romahdus ja pahimmassa tapauksessa kuluttajien terveys vaarantuu.

Elintarviketuotannon ja elintarvikepakkausmateriaalien tuotannon tuoteturvallisuuden varmentamiseen on olemassa useampia vaihtoehtoja. Yleisimmät tällä hetkellä ovat FSSC 22000, BRC- tai IFS- standardien mukainen sertifiointi.

Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän sertifioinnin edut:

 • Elintarviketurvallisuus ja sen hallintajärjestelmän sertifiointi viestii asiakkaille ja kuluttajille vastuullisuudesta

 • Sertifioitu järjestelmä lisää asiakkaiden ja kuluttajien luottamusta tuotteiden ja tuotanto-olosuhteiden vaatimusten mukaisuuteen

 • Usealle asiakkaalle sertifioitu elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä on edellytyksenä, ennen kuin voi päästä tavarantoimittajaksi

 • Sertifioitu laatujärjestelmä osoittaa yritysjohdon sitoutumisen elintarviketurvallisuuteen

 • Panostukset elintarviketurvallisuuteen parantavat liiketoiminnan riskienhallintaa

 • Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä varmistaa toiminnan jatkuvan kehittämisen, jota säännölliset seuranta-arvioinnit tukevat

 • Panostukset elintarviketurvallisuuteen parantavat kustannustehokkuutta: auttaa vähentämään virheitä sekä kohdistamaan toimenpiteet oikein ja tehokkaasti

 • Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä varmistaa omavalvonnan toimivuuden

 • Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä vahvistaa henkilöstön elintarketurvallisuustietoisuutta

 • Sertifioitu järjestelmä lisää kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla

Elintarviketurvallisuusjärjestelmän rakentaminen yritykselle on pitkä prosessi ja vaatii määrätietoista työtä. Elintarviketurvallisuusjärjestelmää ei voi myöskään rakentaa, mikäli yrityksen koko henkilökunta ei ole sitoutunut hankkeeseen.

Kaikissa PK-yrityksissä ei ole välttämättä riittävää osaamista talon sisällä, vaan turvaudutaan ulkopuoliseen asiantuntijaan, joka toimii lisäresurssina hallintajärjestelmän rakentamisvaiheessa. Silloin ulkopuolinen asiantuntija varmistaa, että elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä vastaa standardin kaikkia vaatimuksia, ja että yritys suoriutuu virallisesta sertifiointiauditoinnista.


Yrityksemme Coachingman Oy, on erikoistunut elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmiin ja niihin liittyvään konsultointiin. Annamme mielellämme asiasta lisätietoa: marika.ingman@coachingman.fi, puh 05063547.

Inom livsmedelsbranschen är produkternas livsmedelssäkerhet ett grundläggande krav, något som alltid måste uppfyllas. Redan av ett enda misstag kan företaget förlora sitt rykte eller sin försäljning, och i värsta fall kan misstaget utgöra en hälsorisk för konsumenten.

För att garantera att livsmedelsproduktionens och produktionen av livsmedelsförpackningarnas produktsäkerhet finns det olika alternativ. De vanligaste är certifiering enligt FSSC 22000-, BRC- eller IFS- standarden.


Fördelar med ett certifierat livsmedelssäkerhetssystem:

· Ett certifierat livsmedelssäkerhetssystem ger en signal om ansvarsfullhet till kunder och konsumenter

· Certifieringen ökar kundernas och konsumenternas tillit till att produkterna och produktionsförhållandena uppfyller alla krav

· Flera kunder kräver ett certifierat livsmeddelssäkerhetssystem av sina varuleverantörer

· Ett certifierat livsmedelssäkerhetssystem visar att företagsledningen har förbundit sig till livsmedelssäkerheten

· Livsmedelssäkerheten förbättrar också samtidigt verksamhetens riskhantering

· Försäkrar en kontinuerlig utveckling av verksamheten, genom återkommande auditering

av livsmedelssäkerhetssystemet.

· Livsmedelsäkerheten förbättrar kostnadseffektiviteten, genom att det uppstår färre fel samt att man allokerar resurserna rätt och effektivt

· Livsmedelssäkerhetsystemet försäkrar att egenkontrollen fungerar

· Livsmedelssäkerhetssystemet förstärker personalens kunskaper gällande livsmedelssäkerhet

· Certifieringen ger företaget bättre konkurrenskraft även på den internationella marknaden


Att bygga ett livsmedelssäkerhetssystem är ett långt projekt för företaget och det kräver ett målinriktat arbete. Ett livsmedelssäkerhetssystem kan inte heller byggas om inte hela företagets personal har förbundit sig till projektet.

Alla små och medelstora företag har inte nödvändigtvis tillräckligt med kunskap inom den egna organisationen, utan man anlitar utomstående experthjälp för projektet. Då säkerställer den utomstående experten att livsmedelssäkerhetssystemet uppfyller standardens alla krav, och att företaget klarar den officiella certifieringsauditeringen.


Vårt företag Coachingman Ab har specialiserat sig på livsmedelssäkerhetssystem, och därtill hörande konsultering. Vi ger gärna tilläggsuppgifter gällande dessa frågor: marika.ingman@coachingman.fi, tel 05063547.


Comments


BLOGIARKISTO /

BLOGGARKIV

UUSIMMAT KIRJOITUKSET /

DE NYASTE INLÄGGEN

SEURAA MINUA /

FÖLJ MIG:

 • Facebook Clean Grey
 • Twitter Clean Grey
 • LinkedIn Clean Grey
 • Instagram Clean Grey
bottom of page