top of page

Puolukka voi kumota rasvaisen ruoan vaikutuksia: Marja pistää kampoihin sydäntauteja ja diabetesta a


Puolukka voi kumota rasvaisen ruoan vaikutuksia: Marja pistää kampoihin sydäntauteja ja diabetesta aiheuttavalle tulehdustilalle

Puolukasta voi olla apua moniin vakaviin vaivoihin, jotka aiheutuvat kehon matala-asteisesta tulehdustilasta. Puolukalla voi olla merkittäviä terveyshyötyjä ylipainon aiheuttamia ongelmia vastaan.

Tampereen yliopiston tuoreessa tutkimuksessa tutkittiin puolukan vaikutusta lihavuuteen ja elimistön matala-asteiseen tulehdustilaan. Marjoista löydetyistä terveysvaikutteista on puhuttu pitkään. Puolukka on yksi vähiten tutkituista marjoista, mutta tutkimuksia tehdään yhä enemmän.

Tampereen yliopiston tutkimusta johtanut professori Eeva Moilanen on innostunut tutkimustuloksista ja sanoo että puolukka on hyvä lisä terveelliseen ruokavalioon.

Puolukka voi vähentää ylipainon negatiivia vaikutuksia

Tähän mennessä tutkimusta on tehty vasta hiirillä, mutta tulokset vaikuttavat lupaavilta. Aiemmin samankaltaista tutkimusta on tehty Ruotsissa ja myös siellä tulokset ovat olleet positiivisia.

Tutkimuksessa hiirille syötettiin rehua, joka sisälsi runsaasti tyydyttynyttä rasvaa ja vastasi epäterveellistä länsimaista ruokavaliota.

Ruokavalio aiheutti hiirille metabolisen oireyhtymän kaltaisen tilan, jossa paino nousee ja sisäelinrasvan määrä lisääntyy. Myös paastoverensokeri-, insuliini- sekä kolesteroliarvot nousivat. Hiirille aiheutui matala-asteinen tulehdustila.

Toiselle hiiriryhmälle annettiin puolukkajauhetta rehun seassa. Puolukka ehkäisi runsaasti tyydyttynyttä rasvaa sisältävän ruokavalion haitallisia vaikutuksia kolesteroli- ja sokeriarvoihin. Myös tulehdusarvot ja lihavuushormonitasot olivat matalammat, sekä maksan aineenvaihdunnalliset muutokset olivat vähäisempiä.

Tässä vaiheessa on vielä epäselvää, mikä puolukassa aiheuttaa tutkimuksessa havaitut terveysvaikutukset. Kyseessä voi olla yksittäinen yhdiste tai monen tekijän yhteisvaikutus.

Soluviljelykokeissa tunnistettiin kuitenkin yhdisteitä, jotka voisivat olla hyödyllisten vaikutusten takana. Resveratrolilla, kversitiinillä, kemferolilla ja proantosyanidiineilla havaittiin vaikutuksia, jotka voivat estää kehon tulehdustilaa.

Näitä aineita löytyy muistakin marjoista ja niillä tiedetään olevan lukuisia terveysvaikutuksia. Esimerkiksi resveratrolia löytyy yleisesti tummista viinirypäleistä, ja sillä tiedetään olevan punaviinillekin esitettyjä terveysvaikutuksia sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisemiseen.

Seuraavaksi tutkimuksissa halutaankin ymmärtää, mitkä asiat puolukassa vaikuttavat ja miten. Sen jälkeen voidaan myös selvittää, paljonko marjaa täytyy syödä vaikutuksen aikaansaamiseksi.

Pohjoisen puolukat tehokkaampia?

Puolukan tulehdusta lievittävät ominaisuudet saattavat tarjota apua myös muihin sairauksiin. Solutason tutkimuksista on professori Eeva Moilasen mukaan löydetty merkkejä siitä, että puolukan yhdisteet voisivat auttaa reumassa ja muissa kehon tulehdussairauksissa.

Moilanen arvelee, että arktisen alueen marjat ja muut luonnontuotteet voivat sisältää enemmän terveysvaikutteisia yhdisteitä kuin etelämpänä kasvaneet. Kasvuympäristön olosuhteet, kuten runsas valon määrä sekä matalat lämpötilat voivat vaikuttaa fenolisiin yhdisteisiin ja niiden suhteisiin.

Marjojen tutkimusta tarvitaan vielä paljon, sillä EU:ssa elintarvikkeiden hyväksyttyyn terveysväittämään täytyy olla selkeä tutkimusnäyttö. Muuten tuotetta ei saa markkinoida terveyshyödyillä. Tämän vuoksi myös puolukka tarvitsee lisätutkimusta painonhallintaan ja lihavuuden liitännäissairauksien ehkäisyyn liittyen.

Lingon kan upphäva den feta matens inverkan: Bären förhindrar det inflammationstillstånd som leder till hjärtbesvär och diabetes.

Av lingon kan man få hjälp till många allvarliga besvär, vilka förorsakas av ett låggradigt inflammationstillstånd i kroppen. Lingon kan alltså motverka problem som förorsakas av övervikt.

I en färsk studie vid Tammerfors Universitet, undersökte man lingonens inverkan på fetma och på ett låggradigt inflammationstillstånd i kroppen. Man har redan länge talat om bärens hälsofrämjande egenskaper, men lingon är ett av de bär som tillsvidare har undersökts minst. Professorn Eeva Moilanen, som lett denna undersökning, tycker att resultaten är uppmuntrande. Hon säger att lingon är ett bra tillägg till en hälsosam kost.

Lingon kan minska överviktens negativa inverkan

Tillsvidare har man endast gjort undersökningen på råttor, men resultaten verkar lovande. Tidigare har liknade studier gjorts i Sverige, och även där har resultaten varit positiva. I studien gav man råttorna foder som innehöll rikligt med mättat fett, och som motsvarade en ohälsosam västerländsk kost.

Av dieten fick råttorna symtom som påminde om metabolt syndrom, dvs vikten steg och likaså det viscerala fettet. Även blodsockret vid fasta, samt insulin- och kolesterolvärdena steg. Råttorna drabbades av ett låggradigt inflammationstillstånd.

Åt en annan grupp råttor gav man samma foder, i vilket man tillsatt lingonmjöl. Lingon motverkade den feta matens negativa inverkan på kolesterol- och sockervärden. Dessutom påverkades inflammationsvärdena och fetmahormonnivåerna. Likaså var förändringarna i leverns ämnesomsättning mindre.

I detta skede är det ännu osäkert, vilka komponenter i lingonen har dessa hälsofrämjande egenskaper. Det kan vara fråga om en separat faktor eller en samverkan av flera faktorer.

I olika cellodlingsförsök har man hittat faktorer, som kunde ligga bakom de nyttiga egenskaperna. I resveratrol, quercetin, kemferolin och proantocyanider upptäckte man egenskaper som eventuellt kunde förhindra ett inflammationstillstånd i kroppen.

De ovannämnda ämnena förekommer även i andra bär, och man vet att de har flera hälsofrämjande egenskaper. Resveratrol finns det t ex i mörka vindruvor, och man vet att ämnet kan förhindra hjärt- och kärlsjukdomar. Det är därför man till exempel påstår att rödvin har den hälsofrämjande egenskap man ovan hänvisar till.

Det blir framtida forskningars syfte att ta reda på vilka komponenter i lingon kan upphäva ett låggradigt inflammationstillstånd i kroppen, och varför. Efter att man vet det kan man klargöra hur mycket lingon man skall äta för att nå önskad effekt.

Är de nordliga lingonen bättre?

De egenskaper i lingon som hindrar inflammation kan erbjuda hjälp även mot andra sjukdomar. I cellforskning har man enligt professor Eeva Moilanen, hittat tecken på att komponenter i lingon även kan hjälpa mot reumatism och kroppens andra inflammationssjukdomar.

Moilanen antar att bär och andra naturprodukter från de arktiska områdena, eventuellt kan innehålla rikligare med hälsofrämjande komponenter, än de som växer längre söderut. Växtplatsens förhållanden, såsom mycket ljus samt låg temperatur, kan inverka på de fenoliska komponenterna och dess förhållanden.

Man behöver ännu mycket forskning, på grund av att man i EU kräver klara forskningsresultat innan man kan använda hälsopåståenden för livsmedel. Mera forskning behövs alltså gällande lingonens inverkan på viktkontroll och förhindrande av sjukdomar förorsakade av fetma.

BLOGIARKISTO /

BLOGGARKIV

UUSIMMAT KIRJOITUKSET /

DE NYASTE INLÄGGEN

SEURAA MINUA /

FÖLJ MIG:

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
  • Instagram Clean Grey
bottom of page