top of page

Mustikan vaikutus terveyteemme on merkittävä! / Blåbär har betydande inverkan på vår hälsa!

Mustikan vaikutus terveyteemme on merkittävä!

Päivittäinen mustikoiden syöminen pienentää sydän- ja verisuonitautien riskiä, kertoo tuore tutkimus. Näin kirjoitettiin Iltalehdessä 4.6.2019 julkaistussa artikkelissa. Mustikoissa on antosyaaneja, jotka lienevät se syy, miksi ne tekevät hyvää sydänterveydelle. Tutkimuksen mukaan mustikoita pitää syödä joka päivä kupillinen, jotta niistä saadaan sydämelle suojaa. Mustikoiden syöminen voi olla yksi tekijä sellaisessa elämäntapamuutoksessa, jonka ansiosta sairausriski pienenee.

Siis päivittäin syöty kupillinen mustikoita pienentää sydän- ja verisuonitautien riskiä. Näin osoittaa brittitutkimus, jonka julkaisi American Journal of Clinical Nutrition. Tutkimuksen mukaan 150 gramman annos mustikoita päivässä vähentää sydän- ja verisuonitautien riskiä 15 prosentilla.

Tutkijoiden mukaan mustikoiden syömistä kannattaisi suositella erityisesti heille, joilla jo tiedetään olevan kohonnut riski sydän- ja verisuonitauteihin. Tutkijat halusivat selvittää, mikä vaikutus mustikoiden syömisellä on metaboliseen oireyhtymään. Metabolinen oireyhtymä lisää merkittävästi sydäntautien, infarktien ja tyypin 2 diabeteksen riskiä.

Elämäntapamuutoksilla voidaan vaikuttaa sairausriskiin metabolisessa oireyhtymässä. Oikeanlaiset ruokavalinnat ovat tärkeä osatekijä tässä elämäntapamuutoksessa.

Taikasana: antosyaani.

Mustikoiden ja sydän- ja verisuonitautiriskin yhteys on löydetty aiemmissakin tutkimuksissa. Mustikoissa on luontaisesti flavonoideihin kuuluvia antosyaaneja, jotka myös antavat marjoille niille tyypillisen ominaisvärin. Juuri antosyaanien ajatellaan olevan mustikassa se tärkeä tekijä sydän- ja verisuonitautien riskien ehkäisyssä.

Metsämustikoiden ja pensasmustikoiden välillä lienee eroa antosyaanipitoisuuksissa. Metsämustikoissa pitoisuudet voivat olla isommat kuin pensasmustikoissa.

Syö mustikoita reilusti!

Tutkimuksessa mustikoita alkoi syödä säännöllisesti ylipainoisista henkilöistä koostuva ryhmä, ja kaikilla ryhmäläisillä oli metabolinen oireyhtymä. He olivat iältään 50-75-vuotiaita. He söivät mustikoita joka päivä puolen vuoden ajan. Toiset tutkittavat söivät mustikoita 75 grammaa, toiset 150 grammaa. Kontrolliryhmäläiset söivät tuotetta, joka näytti ja maistuikin mustikalta, mutta ei sitä ollut. Ne, jotka söivät eniten mustikoita, hyötyivät tutkimuksesta eniten.

Tutkimustulosten perusteella yksinkertainen keino pienentää omaa sydän- ja verisuonitautiriskiä voisi siis olla se, että syödään kupillinen mustikoita, joka päivä. Oleellista on säännöllisyyden lisäksi juuri tuo määrä, sillä esimerkiksi 75 gramman päiväannos ei näyttänyt tautiriskiin vielä vaikuttavan.

Otetaan kauden sato talteen!

Tuorekauden aikana mustikoita kannattaa syödä tuoreena ihan sellaisenaan. Itsepoimitut mustikat voi myös syödä pakastettuina sellaisenaan. Ruokavirasto suosittelee kuitenkin että ulkomaiset pakastemarjat eli myös mustikat kuumennetaan kunnolla ennen syömistä.

Kesä on nyt parhaimmillaan ja kotimainen mustikkasato kypsyy pian! Marjastuksen suosio on suomalaisten keskuudessa valitettavasti hiipunut vuosi vuodelta. Mutta toisaalta toreilla ja kaupoissa myydään tuorekauden aikana kohtuuhintaista marjaa. Riippumatta siitä millä tavalla mustikkaa hankitaan, pidetään äsken mainitut terveysvaikutukset mielessä kun otetaan kauden sato talteen!

Genom att dagligen äta blåbär kan man minska risken att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar. Så skrevs det i en artikel som publicerades i Iltalehti den 4.6.2019. Det finns antocyaner i blåbär, som lär vara orsaken till att blåbär är bra för vår hjärthälsa. Enligt undersökningsresultaten rekommenderas det att man äter ungefär en kopp blåbär varje dag, för att få den önskade effekten. Att äta blåbär kan vara en delfaktor i en sådan livsstilsförändring, som leder till att risken att insjukna minskar.

Alltså genom att dagligen äta en kopp blåbär kan man inverka på risken att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar. Detta är resultatet av en brittisk undersökning, som publicerats i American Journal of Clinical Nutrition. Enligt forskningsresultaten minskar en daglig portion blåbär på 150 g, risken för att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar med 15 procent.

Enligt forskarna skall man speciellt rekommendera blåbär till dem som redan har en förhöjd risk att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar. Forskarna ville klargöra, vilken inverkan ätandet av blåbär har på metaboliskt syndrom. Just det metaboliska syndromet ökar betydligt risken för hjärtsjukdomar, infarkter och diabetes av typ 2.

Genom att ändra sin livsstil, kan man minska sjukdomsrisken orsakad av metaboliskt syndrom. Att göra riktiga matval är den viktig delfaktor beträffande livsstilsförändringen.

Det magiska ordet: antocyaner

Man har även i tidigare undersökningar konstaterat ett samband mellan blåbär och hjärt- och kärlsjukdomar. I blåbären finns det rikligt med antocyaner som är en flavonoid, vilken ger blåbären dess naturliga färg. Det påstås att det är just antocyanerna som är den viktiga komponenten, då det gäller att förhindra insjuknandet i hjärt- och kärlsjukdomar.

Det finns en skillnad i antocyanmängden i skogsblåbär och buskblåbär. Skogsblårbärens antocyanhalt är högre, vilket har samband med den mera intensiva blå färgen.

Ät massor av blåbär!

I forskningen som man här refererar till började personer med övervikt äta blåbär dagligen. Personerna led alla av metaboliskt syndrom. Försöksgruppens personers ålder var mellan 50-75 år. De åt blåbär dagligen under ett halvt års tid. En del personer åt 75 gram blåbär dagligen och andra åt 150 gram dagligen. Jämförelsegruppen åt en produkt som påminde om blåbär, men inte var det.

Enligt undersökningsresultaten kan man lätt inverka på sin risk att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar genom att dagligen äta en kopp blåbär. Det viktiga är både regelbundenheten och mängden, för en 75 grams daglig portion hade ännu ingen klar inverkan på sjukdomsrisken.

Ta tillvara säsongens skörd!

Under sommaren är det bäst att äta bären som färska. De blåbär som man själv plockat kan man även äta som djupfrysta. Livsmedelsverket rekommenderar dock att de utländska djupfrysta bären hettas upp ordentligt innan man äter dem.

Sommaren är nu som bäst och den inhemska blåbärsskörden mognar snart! Bärplockningens popularitet sjunker dock hela tiden bland oss finländare. Men å andra sidan finns det under sommarsäsongen ett gott utbud av färska bär till salu till överkomliga priser. Oberoende av hur man skaffar sina blåbär, är det skäl att komma ihåg de ovan nämnda hälsofrämjande faktorerna då man tar till vara säsongens skörd!

BLOGIARKISTO /

BLOGGARKIV

UUSIMMAT KIRJOITUKSET /

DE NYASTE INLÄGGEN

SEURAA MINUA /

FÖLJ MIG:

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
  • Instagram Clean Grey
bottom of page