top of page

Ruokatrendejä, jotka tulevat vahvistumaan vuonna 2019 / Mattrender som förstärks inför 2019

Ruokatrendejä, jotka tulevat vahvistumaan vuonna 2019​

Tässä blogissa viittaan ruotsalaisen lehden Elle Mat och Vin:n syyskuussa julkaistuun artikkeliin, joka käsittelee vuoden 2019 ruokatrendejä. Mitä tulemme syömään ja juomaan ensi vuonna? Mihin olemme kyllästyneet ja mitä haluamme lisää?

Artikkelissa listataan kolme megatrendiä, jotka tavalla tai toisella näkyvät muissakin trendeissä:

KESTÄVYYS: Tietoisuutemme ruoan ilmastovaikutuksista kasvaa, ja tämä vaikuttaa yhä enemmän valintoihimme. Etiikka ja läpinäkyvyys ovat tärkeitä avainsanoja.

TERVEYS: Ymmärrämme yhä enemmän, miten ruoka ja juoma vaikuttaa terveyteemme. Haluamme jatkossa yhä voimakkaammin vaikuttaa terveyteemme ruoka- ja juomavalintojemme kautta.

MUKAVUUS: Minimoimme ruokaan ja ruoanlaittoon käyttämäämme aikaa, ja haluamme tehdä muita asioita siitä vapautuneella ajalla.

Nämä megatrendit näkyvät tavalla tai toisella seuraavissa ruokatrendeissä, jotka tulevat korostumaan vuonna 2019:

1.Pienet oikealla valikoimalla varustetut kaupat

Teemme yhä enemmän perusostoksia verkon kautta, mutta samalla olemme kiinnostuneita erikoiskaupoista, jotka tarjoavat omia erikoisuuksiaan. Silloin kun käymme ruokakaupassa, teemme yhä useammin pienempiä ostoksia, ja halutaan ostaa jotakin erityisen hyvää ja herkullista.

2. Kierrätys ja paikallinen tuotanto

Maailmassa, jossa kiinnitämme yhä enemmän huomiota ympäristöasioihin, tulee uusiomateriaalien lisäksi raaka-aineiden kierrätys korostumaan. Lontoon Shoreditchissä sijaitsee The Long Arm niminen pubi, joka on erikoistunut raaka-aineiden kierrättämiseen. Kaikki alkaa olutpanimosta. Maltaalla ruokitaan kalaa ja kalan ulostemassa toimii paikan Urban Farmissa viljeltävien yrttien lannoitteena. Kala ja yritit toimivat ravintolassa raaka-aineena, kun vieraille valmistetaan ruokaa. Tämä on osoitus siitä, että jätteisiin pystytään halutessa suhtautumaan uudella tavalla.

”Hyperlocal” on käsite, joka näkyy trendeissä. Tämä tarkoittaa, että ruoka tuotetaan siellä missä sitä kulutetaan. Silloin kuljetukset ja pakkaukset jäävät pois.

3. Hiljaisemmat ympäristöt

Ravintolaoppaan Zagatin tutkimuksen mukaan suurin yksittäinen asiakkaita häiritsevä tekijä (24%) on melu ravintolaruokailun yhteydessä. Trendi suosii hiljaisempia ravintoloita mutta myös hiljaisempia ruokakauppoja.

4. Yksilöidyt ateriat ravintolassa

Terveys, allergiat, painonhallinta, harjoitustavoitteet tai ajan puute ovat syitä siihen, että halutaan itselleen räätälöityjä ruoka-annoksia. Lontoosta löytyy esimerkiksi Squirrel niminen ravintola, joka lähtee siitä, että ruoka on lääke ihmisen mielelle. Ravintolan asiakas keskustelee ensin ravintoasiantuntijan kanssa, joka räätälöi aterian huomioiden asioita, kuin esimerkiksi immuunipuolustusta, tulehdustiloja, väsymystä tai masennusta.

5. Vähemmän lihaa ja lisää innovatiivisia vihreitä vaihtoehtoja.

Kasvisruokailu on Ruotsissa ollut voimakkaassa kasvussa, ja vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana lihankulutus laski Svenska Jordbruksverketin mukaan 4,6% verrattuna samaan ajankohtaan vuonna 2017. Tällaiset trendit tarvitsevat aikaa, mutta kasvisruokailu on jo saanut todella vahvan jalansijan nuorissa ikäryhmissä.

Lihakorvikkeiden lisäksi halutaan myös kasvispohjaisia vaihtoehtoja kalalle, koska ollaan huolissaan kalakantojen pienenemisestä. Myös meijeripuolella kehitetään uusia tuotteita ja Yhdysvalloissa on kehitetty maidonmakuista tuotetta, jota tuotetaan täysin ilman lehmiä.

6. Napostelu ja pakkauskoot

Meillä on kaksi hieman ristiriitaista trendiä, jotka kuitenkin ovat yhteydessä toisiinsa. Olemme jo ajat sitten kyllästyneet ”big packeihin” ja megamuffinseihin ja nyt haluamme pieniä, maukkaita, ravintorikkaita suupaloja. Tämä ei ole ainoastaan hyvä asia koska yksikkökustannukset kasvavat.

Napostelutrendi näkyy myös siinä, että halutaan yhä pienempiä pakkauksia ja yksittäispakattuja tuotteita, jolloin pakkauskustannusten osuus tuotteen kokonaishinnasta kasvaa. Toiset valmistajat ovat kuitenkin keskittyneet siihen, että tuotteista poistetaan ylimääräinen ilma, jolloin saadaan vähemmän tilaa vieviä pakkauksia.

Mattrender som förstärks inför 2019

I denna blogg refererar jag till en artikel i den svenska tidningen Elle Mat och Vin som publicerades i september gällande mattrenderna för år 2019. Vad äter och dricker vi nästa år? Vad är vi trötta på och vad vill vi se mer av?

I artikeln llistar tre övergripande trender som genomsyrar de andra, mer spjutspetsade trenderna:

HÅLLBARHET – Vår medvetenhet kring matens klimatpåverkan ökar och vi blir mer omhändertagande om vår planet. Etik och transparens är viktiga ledord.

HÄLSA – Vi förstår allt mer hur mat och dryck påverkar oss, därför reducerar vi det som är dåligt och satsar på det som är bra.

BEKVÄMLIGHET – Vi minskar tiden som vi lägger på mat för att lägga den på något annat.

De övergripande trenderna tar uttryck i 6 spännande mattrender att hålla koll på 2019:

1. Små butiker med rätt utbud

Vi storhandlar mer och mer stapelvaror online, samtidigt som intresset för mindre, specialiserade butiker som tillfredsställer då nörden och finsmakaren i oss tar plats. Idag besöker vi oftast matbutiken för mindre inköp av framför allt njutningsbetonad mat.

2. Återanvändning och lokal produktion

I en allt mer miljöfokuserad värld inser vi att återvinning endast är en del av svaret och att återanvändning kommer att öka i olika former. I Shoreditch, London, ligger The Long Arm. Hela puben är designad som ett kretslopp, som utgår från ölbryggningen. Malten blir fiskmat i en stor tank. Spillningen från fisken används sedan för att gödsla örter i deras Urban Farm,

och både fisken och växterna hamnar i stekpannan och serveras till gästerna.

”Hyperlocal” är ett annat ord att lägga på minnet och innebär att maten odlas där den ska konsumeras. Det betyder att varken transporter eller förpackningar behövs.

3. Tystare miljöer

Enligt restaurangguiden Zagat’s undersökning 2018, toppar oljud (24%) listan över vad som irriterar folk mest

när de äter på restaurang och nu kommer trenden med tystare restauranger och till och med matbutiker.

4. Individanpassade måltider på restaurang

Hälsa, överkänslighet, viktmål, träningsmål, tidsbrist – anledningarna till att ta hjälp av skräddarsydd mat är många.

I London finns exempelvis restaurangen Squirrel som jobbar med mat som medicin för sinnet. Där får gästen prata med en nutritionist som sätter ihop en måltid med tanke på immunförsvar, inflammation, trötthet och depression. En avancerad vetenskap men helt säkert med stora vinster på individnivå.

5. Mindre kött och fler innovativa gröna alternativ

Grönt ätande har verkligen slagit igenom och under det första kvartalet 2018 minskade köttkonsumtionen i Sverige enligt Svenska Jordbruksverket med hela 4,6 procent. Detta är ett dubbelt så stort tapp jämfört med förändringen 2017.

Trender tar tid och slår först igenom på allvar vid ett generationsskifte, men man ser att dagens ungdomar ofta väljer en vegetarisk kost.

Inom det vegetariska sortimentet utmanas även fisken med substitut, eftersom exempelvis tonfisk och många andra rovfiskar är utfiskade. Även inom mejeri utvecklas nya produkter och idag går det att dricka ”riktig” komjölk som inte producerats av kor.

6. Snacking och förpackningsstorlek

Två litet motsägelsefulla trender, som ändå hänger ihop. Vi har för länge sedan tröttnat på Big Packs och megamuffins och nu vill vi ha små, smakrika, näringspackade munsbitar. Finessen är tillbaka, men det är inte bara en bra sak. Med det följer nämligen strömmen där producenterna möter ökade kostnader för råvarorna genom att diskret minska på mängden innehåll, något de flesta av oss noterat i mataffären.

Snacking-trenden syns också genom att produkter i det allra minsta segmentet ökar, men det gör också förpackningarna på en del produkter som i och med detta återinfört singel- och innerförpackningarna. Andra arbetar samtidigt mer tidsenligt genom att minska mängden onödig luft vilket ger mindre förpackningar, något vi hoppas konsumenterna också ser och uppskattar.

BLOGIARKISTO /

BLOGGARKIV

UUSIMMAT KIRJOITUKSET /

DE NYASTE INLÄGGEN

SEURAA MINUA /

FÖLJ MIG:

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
  • Instagram Clean Grey
bottom of page