top of page

Kohti yksilöllisistä ruokavaliota / Vi går mot en personlig diet

Kohti yksilöllistä ruokavaliota

Radikaali muutos ruoassa tulee olemaan kuluttajien suhde ruokaan ja ylipäänsä ruoan yksilöllistyminen. Ruokavalioilla on jo pitkään osoitettu identiteettiä ja arvoja, ja tämä tulee yhä korostumaan. Viittaan tässä edelleen samaan Kauppalehti Optiossa 17.6.18 julkaistuun ruoan tulevaisuutta käsittelevään artikkeliin, josta mainitsin elokuun blogissani.

Tällä hetkellä painopiste on siirtymästä globaalista ajattelusta paikalliseen ja eristäytyneempään suuntaan. Tämä näkyy niin politiikasta, taloudessa kuin suhtautumesessa ruokaan. Ruokaan keskittynyt brittiläinen futurologi Morgaine Gaye näkee maailman muuttuvan nopeasti. ”Meistä on tulossa paljon paikallisempia ja patrioottisempia. Ihmisiä kiinnostaa paikallinen talous enemmän kuin maailmanpolitiikka. Ihmiset viljelevät pieniä palstoja, ja suoraan viljelijöiltä ostaminen on suosittua. Meillä on ollut mahdollisuus syödä mitä vain mihin tahansa vuodenaikaan, mutta se muuttuu. Haluamme olla enemmän yhteydessä ruokaamme noudattamalla satokausiajattelua”, Gaye sanoo.

Saman johtopäätöksen ovat tehneet Turun yliopiston tutkijat. Ruokaosuuskunnat, palstaviljely tai muut ruokayhteisöt ovat vielä pieniä ilmiöitä, mutta voivat voimistua. ”Me tutkijat pohdimme kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia ruoan tuotantoon ja siihen, mistä ruokaa hankitaan. Meillä on vaihtoehtoisia kuluttajalähtöisiä haastajia jo majoituspuolella ­Airbnb, liikenteessä Uber ja finanssimarkkinoilla virtuaalivaluutat. Sama voi tapahtua ­ruoassa”, tutkija Riikka Saarimaa sanoo.

Digitalisaatio tulee muuttamaan ruokakauppaa, mutta myös lisää käytettävissä olevaa tietoa. Kerätty tieto voi auttaa optimoimaan aterioita kunkin tarpeiden mukaan. Esimerkiksi ruokapalvelussa voisi olla mahdollista huomioida ihmisten tottumuksia ja tarpeita, samalla kuin ruokavalioita voisi muuttaa eettisemmiksi ja terveellisemmiksi.

Digitalisaatio auttaa myös ruokahävikin pienentämisessä. Palvelu Matsmart, joka myy niin sanottua ylijäämäruokaa huomattavilla alennuksilla, on saanut suuren suosion. Tämän digitaalisen palvelun kautta myyjä ja ostaja löytävät nopeasti toisensa, ja näin ollen voimme valinnoillamme konkreettisesti säästää sekä ruokaa että ympäristöä.

Datan määrän lisääntyessä algoritmi tietää tarkkaan, mitä sinun pitäisi syödä ajatellen geeniperimääsi ja terveydentilaasi. Sitten rakennetaan isompia järjestelmiä siihen, miten sinulle voitaisiin toimittaa juuri sopiva ateria oikeaan aikaan. Lisäksi tulee ketteriä valmistusmenetelmiä, kuten 3D-tulostus, jolloin jokainen voisi syödä, vaikka itselleen optimoituja annoksia.

Tämän luonnehdinnan perusteella tulevaisuus kuulostaa ankealta ja ilottomalta, niin kovin tekniseltä. VTT:n erityisasiantuntija Lauri Reuter ei näe ristiriitaa hauskanpidon ja teknologisen kehityksen välillä. ”Sosiaalisuudelle ja kulttuurille voi jäädä jatkossa enemmän aikaa. Nykyään ihmiset murehtivat syömisiään ja lehdet kirjoittavat dieeteistä. Jos joku auttaisi tekemään oikeita valintoja, se olisi helpotus, ja voisi keskittyä nauttimaan seurasta. Yksilöllisyys ei tarkoita yksinäistä”, Reuter sanoo.

Voidaan siis olla varmoja, että tulevaisuudessa moni asia suhteessa ruokaan muuttuu, vaikka muutosvauhdista voidaan olla monta mieltä. Kuitenkin on ajatus yksilöllisestä ruokavaliosta, on kiehtova. Myös ajatus siitä miten tulevaisuudessa voimme vaikuttaa terveyteemme, noudattamalla juuri meille räätälöityä ruokavaliota hurmaa.

Vi går mot en personlig diet

En radikal förändring gällande mat kommer att ligga i konsumentens förhållande till maten, och överhuvudtaget individualiseringen av maten. Med sin diet har man redan länge velat visa sina värderingar och sin identitet, och det är något som ytterligare kommer att förstärkas. Jag hänvisar fortfarande, liksom i min augusti-blogg, till artikeln som publicerades i Kauppalehti Optio den 17.6.18, i vilken man behandlade matens framtid.

Nu håller tyngdpunkten på att förflyttas från globalt tänkande till mera slutet och lokalt tänkande. Detta syns såväl i politiken, ekonomin som i vårt förhållande till maten. Den brittiska futurologen Morgaine Gaye, som har koncentrerat sig på mat, ser att världen förändras snabbt. ” Vi har blivit långt mera lokala och patriotiska. Människorna är mera intresserade av den lokala ekonomin än av världspolitiken. Folk odlar sina små lotter, och det är populärt att köpa direkt av odlaren. Vi har kunnat äta vad som helst oberoende av årstid, men detta ändras. Vi vill ha bättre kontakt till det vi äter genom att följa skördetiderna” säger Gaye.

Till samma resultat har forskare vid Åbo Universitet kommit. Matandelslag, småskalig odling och olika matföreningar är ännu små fenomen, men de ser ut att växa. ”Vi forskare funderar på vilka möjligheter människor har att påverka produktionen och anskaffningen av mat. Vi har alternativa konsumentvänliga alternativ redan i inkvarteringen som Airbnb, i trafiken som Uber, samt de virtuella valutorna inom finansvärlden. Detsamma kan även hända gällande mat.” Säger forskare Riikka Saarimaa.

Digitaliseringen kommer att förändra dagligvaruhandeln, och leder samtidigt till att vi har mera information tillgänglig. Den samlade informationen kan hjälpa oss att optimera måltider enligt våra behov. Exempelvis inom matservicen kan att man lättare kan anpassa portionerna till människors matvanor och behov, och samtidigt ändra dieten till mera etisk och hälsosam.

Digitaliseringen hjälper och även att minska matsvinnet. Servicen Matsmart, som säljer överskottsmat till betydande rabatter, har blivit mycket populär. Genom denna digitala tjänst hittar säljaren och köparen snabbt varandra, och således kan vi spara både på miljön och maten genom våra val.

Då mängden av data växer kan algoritmen räkna ut vad du skall äta med tanke på dina gener och ditt hälsotillstånd. Sedan kan man bygga större system, som går ut på att leverera just den rätta kosten då du behöver den. Dessutom uppstår det flexibla tillverkningssätt, såsom en 3D skrivare, från vilken du kan få just de portioner som är anpassade för dina behov.

På basen av den här beskrivningen verkar framtiden att vara mycket teknisk och glädjelös. Men VTT:s specialexpert Lauri Reuter ser ingen motstridighet mellan glädje och teknisk utveckling. ”I framtiden kan det bli mera tid till socialt umgänge och matkultur. Nu funderar människor över vad de borde äta och tidningarna skriver om olika dieter. Det skulle underlätta om någon kunde hjälpa att göra de rätta valen. Då kunde man i stället koncentrera sig på av att njuta av sällskapet. Individualism betyder inte ensamhet”, säger Reuter.

Vi kan vara helt säkra på att många saker gällande maten och ätandet kommer att ändras i framtiden, trots att man kan ha olika åsikt om förändringstakten. Trots allt är tanken på en individuell diet mycket fascinerande. Även tanken på hur vi i framtiden kan inverka på vår hälsa, genom att följa en skräddarsydd diet, fascinerar.

BLOGIARKISTO /

BLOGGARKIV

UUSIMMAT KIRJOITUKSET /

DE NYASTE INLÄGGEN

SEURAA MINUA /

FÖLJ MIG:

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
  • Instagram Clean Grey
bottom of page