top of page

Terveisiä tulevaisuudesta -Food Economy 4.0 / Hälsningar från framtiden - Food Economy 4.0

Terveisiä tulevaisuudesta - Food Economy 4.0

Uusimmassa Glorian ruoka & viini- lehdessä julkaistiin tutkija Lauri Reuterin haastattelu. Haastattelussa hän ottaa kantaa siihen millä tavalla tulevaisuudessa tuotetaan ja ostetaan ruokaa. Muutos on välttämätön, jotta pystytään tuottamaan riittävästi ruokaa maapallon kasvavalle väestölle. Keinot löytyvät tutkijan mielestä Food Economy 4.0:sta.

Maapallon kasvavan väkiluvun takia, ruokaa on pian tuotettava 70 % nykyistä enemmän. Tämä on mahdollista vain tuottamalla uudella tavalla. Esimerkiksi jätettä ei voi enää pitää ”jätteenä”, vaan raaka-aineena josta valmistetaan jotakin arvokasta ja uutta. Ajankohtaisina esimerkkeinä voidaan mainita, että kinkunpaistorasvasta tehdään dieselpolttoainetta, ja että ruokateollisuuden perunankuorista tehdään maatuvia pakkauksia.

Tulevaisuudessa tullaan myös viljelemään vertikaalisesti. Se tarkoittaa, että ruokaa ei tarvitse kasvattaa pellolla tai edes kasvihuoneessa. Suljettu tila riittää. Esimerkiksi vihannekset kypsyvät vertikaaliviljelyssä, tiheissä kerroksissa, puolet nopeammin kuin pellolla, lähes ilman vettä, kasvinsuojeluaineita ja lannoitteita. Auringonvaloakaan tähän ei tarvita, sillä uudenlainen led-valaistus on mullistanut viljelemisen.

Tulevaisuudessa tullaan myös näkemään bioreaktoreita, jotka kasvattavat kasvisoluja. Bioreaktoreissa soluille luodaan täysin kontrolloidut kasvuolosuhteet. Kasvisolut tuottavat bioreaktoreissa antioksidantteja ja vitamiineja, kaikkea sitä mitä marjoista ja kasviksista on tärkeä saada. Muutamien vuosien kuluttua bioreaktoreita saattaa olla kotikeittiöissä, kahvikoneiden ja yleiskoneiden vieressä

Maapallolla elää jo enemmän ylipainoisia kuin aliravittuja ihmisiä. Ja väärin ravittuja on valtava määrä; 80 miljoonaa ihmistä kuolee vuosittain epäterveellisten ruokavalintojen takia. Tulevaisuudessa tulee olemaan helpompaa syödä terveellisesti ja personoidusti. Tekoäly tulee hyödyntämään tietoa aivan uudella tavalla sekä ruoan tuotannossa, että valinnoissa. Ruoasta tulee hyperhenkilökohtaista, kun jokaiselle voidaan luoda oma henkilökohtainen ruokavalio.

Myös ruoan jakelu muuttuu. Ruokaa ei tulevaisuudessa tarvitse mennä ostamaan töiden jälkeen supermarketista. Se tuodaan jääkaapin tekemän tilauksen mukaan kotiisi, vaikka taloyhtiön jääkaappina toimivaan pakettiautomaattiin. Nämä muutokset lähtevät maailman todellisista suurkaupungeista, missä liikkuminen paikasta toiseen ruuhka-aikoina aiheuttaa varsinaisia haasteita.

Edellä mainitut muutokset, eivät kutenkaan tarkoita, että nykyisestä ruoasta tarvitsisi kokonaan luopua. Voimme edelleen viljellä perunaa, marjastaa ja kalastaa. Voidaan myös syödä lihaa, mutta ehkä nykyistä harvemmin. Ruokakulttuuri ei tule häviämään, mutta tulee saamaan uusia muotoja. Myös yhdessä syömisellä on aina merkitys. Jatkossa syömme yksilöllisemmin, mutta kuitenkin yhdessä.

Hälsningar från framtiden – Food Economy 4.0

I den nyaste Gloria ruoka & viini-tidskriften publicerades en intejvu av forskaren Lauri Reuter. I interjvuen tar har ställning till hur man i framtiden kommer att producera och köpa mat. En förändring är oundviklig, för att vi skall kunna producera tillräckligt med mat åt jordens allt växande befolkning. Lösningarna hittas enligt forskaren i Food Economy 4.0.

På grund av att jordens befolkning växer, bör vi snart kunna producera 70 % mera mat än i dag. Detta kommer att vara möjligt endast genom att producera på ett nytt sätt. Till exempel kan man inte längre låta avfall bli ”avfall”, utan i stället råvara av vilken man producerar något värdefullt och nytt. Som aktuella exempel kan nämnas att man gör dieselbränsle av skinkstekfett, samt att man gör förpackningar som förmultnar av livsmedelsindustrins potatisskal.

I framtiden kommer man också att odla vertikalt. Det betyder att man inte behöver odla maten på åkern och inte heller i växthus. Ett slutet rum räcker. Till exempel kommer grönsakerna att mogna i de vertikala odlingarna, i täta lager, dubbelt så snabbt som på åkern, nästan utan vatten, växtskyddsmedel och gödsel. Inte ens solljus behövs, på grund av att ett nytt sorts led-ljus har revolutionerat odlandet.

I framtiden kommer vi också att se bioreaktorer, i vilka det växer växtceller. I en bioreaktor skapar man fullständigt kontrollerade växtförhållanden åt cellerna. I bioreaktorerna producerar växtcellerna antioxidanter och vitaminer, allt detta som det är viktigt att få från bär och växter. Om ett antal år är det möjligt att det står en bioreaktor i vårt kök, bredvid kaffekokaren och de andra hushållsmaskinerna.

På jorden finns det redan flera människor med övervikt än det finns undernärda. Och människor som äter fel finns det mycket av; 80 miljoner människor dör varje år p g a ohälsosamma kostval. I framtiden kommer det dock att bli lättare att äta hälsosamt och personifierat. Artificiell intelligens kommer att utnyttja fakta på ett helt nytt sätt, såväl i livsmedelsproduktionen som i val av livsmedel. Maten blir något hyperpersonligt, då man kan skapa en personlig diet åt var och en av oss.

Även distributionen av maten förändras. I framtiden kommer man inte längre att vara tvungen att gå till en supermarket och handla mat efter jobbet. Maten hämtas hem på basen av den beställning ditt kylskåp gör, t ex till den kylskåpsliknande paketautomaten som finns i husbolaget. Detta kommer att först bli verklighet i världens riktiga storstäder, där det verkligen är utmanande att under rusningstid röra sig från en plats till en annan.

Dessa förändringar betyder dock inte att man helt behöver avstå från den mat vi har i dag. Vi kan fortfarande odla potatis, fiska och plocka bär. Man kan även äta kött, men kanske mera sällan än i dag. Matkulturen kommer nog inte att försvinna, utan den hittar nya former. Det är alltid av vikt att äta tillsammans. I fortsättningen äter vi mera individuellt, men ändå tillsammans.

BLOGIARKISTO /

BLOGGARKIV

UUSIMMAT KIRJOITUKSET /

DE NYASTE INLÄGGEN

SEURAA MINUA /

FÖLJ MIG:

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
  • Instagram Clean Grey
bottom of page