top of page

Trendikkäitä makuja pohjoisesta / Trendiga smaker från Norden

Trendikkäitä makuja pohjoisesta

On tutkittu, että Pohjoismaissa elää maailman onnellisimmat ihmiset. Siihen on monta syytä, mutta tutkimusten mukaan osasyy löytyy pohjoisesta ruokavaliosta ja sen terveellisyydestä. Meillä täällä pohjoisessa syödään runsaasti hapanmaitotuotteita, täysjyväviljaa, kalaa, rypsiöljyä ja villimarjoja.

On tiedetty, että kala tekee hyvää aivoille, kun taas hapanmaitotuotteet ovat hyviä suolistollemme. Kun suolisto voi hyvin, niin myös mieli voi hyvin. Pohjoisessa ruoassa korostuu myös puhtaus ja aitous. Täällä harvaan asutussa pohjoisessa ilma on puhdasta ja villiruoka kuuluu arkeen.

Pohjoismaat nostavat nyt päätään matkailukohteena, ja tänne suuntaavat turistit haluavat myös tutustua heille eksoottisiin ruokiin. Lapissa turistien suosimat raaka-aineet ovat mm poro, rautu, kuningasrapu, riekko ja siika. Lisäksi syödään juureksia, sieniä ja viilimarjoja.

Turistien myötä myös suomalaiset ovat löytäneet toisia perinteistä elintarvikkeita uudestaan. Tällä hetkellä erityisen trendikkäitä ovat erilaiset kala- ja sieniruoat. Raikkaan ja puhtaan järvikalan arvo nousee raketin lailla. Kalan kypsentämisen uusimpana trendinä on kokonaisen kalan kypsentäminen rosvopaistin lailla hehkuvien hiilien seassa. Sieniruoat nostavat myös päätään mm erilaisten vegetaaristen ruokien täydentäjinä. Mutta lisäksi sienet tulevat yhä enemmän myös smootieihin ja kuumiin juomiin.

Juurekset ovat meillä ollut perinteinen osa ateriaa, mutta ne ovat kuitenkin olleet raaka-aineina aliarvostetut. Nyt juurekset nostavat päätään, ja tuoreimman trendin mukaan niitä käytetään niin, ettei mitään heitetä pois. Tulee uusia reseptejä, joissa hyödynnetään myös muun muassa punajuuren tai lantun naatit.

Villimarjat ovat tuttu, ja melkein itsestään selvä, osa suomalaisen ruokavaliota. Uudempien tutkimusten mukaan pohjoismaissa kasvaa maailman terveellisimmät villimarjat. Puhtaan luonnon lisäksi Pohjolan valoisat kesäyöt tekevät sen, että pohjoisessa kasvaneissa villimarjoissa on enemmän c-vitamiineja, kuin muualla kasvaneissa.

On hyvin luontevaa ajatella, että meidän suomalaisten geeniperimä on sellainen, että pohjoisessa tuotettu ruoka on meille hyväksi. Viimeisempien tutkimustulosten myötä ja turistien innoittamana, löydämme uudestaan monia perinteisiä elintarvikkeita, joita olemme pitäneet itsestään selvinä tai unohtaneet. Uusien trendien myötä nousee aina myös uusia reseptejä, sekä uusia tapoja hyödyntää ja nauttia näitä pohjoisia makuja.

Trendiga smaker från Norden

Forskningsresultat ger vid handen att världens lyckligaste människor bor i de nordiska länderna. Orsakerna till detta är många, med enligt de forskningar som gjorts ligger en delorsak i den nordiska kosten och dess hälsoaspekter. Här hos oss i Norden äter man rikligt med surmjölksprodukter, fullkornsprodukter, fisk, rypsolja och vilda bär.

Man har varit medveten om att fisk är bra för hjärnan och att surmjölksprodukterna är bra för tarmfunktionen. Om tarmfunktionerna är i balans, mår vi bra. I den nordiska maten betonas rena och äkta råvaror. Här i vårt glest befolkade Norden är luften ren, och vi äter dagligen vilda råvaror.

De nordiska länderna blir allt mer populära som resmål, och turister som kommer hit vill också bekanta sig med de för dem exotiska maträtterna. I Lappland vill turisterna ha t ex ren, kungskrabba, dalripa och sik. Dessutom bekantar man sig med våra rotsaker, svampar och vilda bär.

I och med turismen hittar även vi finländare några av de traditionella livsmedlen på nytt. För tillfället är olika fisk- och svamprätter mycket trendiga. Den färska insjöfisken uppskattas högt just nu. Det är högst trendigt att tillreda fisken hel, som en rövarstek, ibland glödande kol. Svamprätter är också trendiga och kompletterar t ex den vegetariska maten väl. Men dessutom kommer svampen nu med i olika smoothies och heta drycker.

Rotsakerna har traditionellt funnits med i våra måltider, men de har ändå undervärderats som råvaror. Nu får man på nytt upp ögonen för rotsakernas förträfflighet. Enligt den nyaste trenden gör man rätter, i vilka man t ex även utnyttjar blasten på rödbetor och kålrötter.

De vilda bären är en bekant och nästan självklar del av vår kost. Enligt senaste forskningar växer världens mest hälsosamma vilda bär just i de nordiska länderna. Förutom på den rena naturen, beror detta på våra ljusa sommarnätter. I de nordiska bären finns de t ex mera c-vitaminer än i bär från andra länder.

Det är mycket naturligt att tänka finländarnas gener är sådana, att vi mår bra av att äta den nordiska maten. Som en följd av färska forskningsresultat samt inspirerade av turister, hittar vi på nytt flera livsmedel som vi hållit som självklara eller glömt bort. Nya trender för också med sig nya recept och nya sätt, på vilka vi kan utnyttja de nordiska råvarorna.

BLOGIARKISTO /

BLOGGARKIV

UUSIMMAT KIRJOITUKSET /

DE NYASTE INLÄGGEN

SEURAA MINUA /

FÖLJ MIG:

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
  • Instagram Clean Grey
bottom of page