top of page

Elätkö arvojesi mukaista elämää? / Lever du i enlighet med dina värderingar?


Elätkö arvojesi mukaista elämää?

Aika aioin, meidän jokaisen on syytä pysähtyä miettimään elääkö arvojensa mukaista elämää. Mikäli oma elämä ei vastaa omia arvoja, tilanne ei voi pitkällä tähtäimellä olla kestävä.

Ensin kannattaa pohtia omia arvojaan ja kirjata itselleen tärkeät arvot muistiin, sekä antaa niille niiden tärkeydestä kertovan arvosanan (skaala 1-10). Tämän jälkeen voi antaa näille arvoille toisen arvosanan, joka kertoo siitä, miten hyvin jokainen kirjaama arvo tällä hetkellä toteutuu omassa elämässä.

Mikäli jokin sinulle tärkeistä arvoistasi tällä hetkellä saa heikohkon arvosanan, on aikalisän paikka. Silloin pitää kysyä itseltään: Mitkä ovat syyt, jotka ovat johtaneet tähän? Kun käy kaikki tärkeät arvonsa läpi edellä kuvatulla tavalla, saa kuvan nykytilanteesta.

Jokainen tietää, ettei kaikkia asioita voi eikä pysty muuttamaan, ainakaan lyhyellä tähtäimellä. Kuitenkin kannattaa käydä tilanne läpi ja samalla kysyä itseltään; Mitä tilanteen muuttaminen vaatii minulta? Olenko valmis tekemään niitä uhrauksia ja ponnisteluja, mitä tilanteen korjaaminen vaatii? Mitä voin muuttaa nopeasti ja mitä vaatii minulta enemmän aikaa? Tällaisen suhteellisen helpon analyysin perusteella syntyy siis toimenpidelista, mahdollisesti jo aikatauluineen.

Edellä kuvatussa analyysissa on siis kyse siitä että ensin määrittelee tavoitetilan, jonka jälkeen tulee tietoiseksi nykytilanteesta. Kun nykytilanne on tiedossa, voi miettiä mitä toimenpiteitä vaaditaan, jotta pääsisi nykytilanteesta tavoitetilaan. Tämän analyysin pohjalta syntyy toimenpidesuunnitelma; Millä konkreettisilla keinoilla pääsen nykytilanteesta tavoitteeseen? Missä järjestyksessä teen vaadittavat muutokset?

Miltä äskeinen harjoitus tuntui? Oletko valmis pysähtymään miettimään miten tämänhetkinen elämäsi vastaa tärkeimpiä arvojasi? Jatkotoimenpiteet ovat sitten tietenkin aivan riippuvaiset siitä, mitä tuloksia edellä kuvattu analyysi antaa.

Lever du ditt liv en enlighet med dina värderingar?

Nu och då lönar det sig att stanna upp och fundera över, om man lever sitt liv i enlighet med sina värderingar. I fall ens liv står i konflikt med de egna värderingarna är inte situationen hållbar på sikt.

Först lönar det sig att fundera över sina värderingar och skriva upp dem, samt därefter ge dem ett vitsord, (skala 1-10,) som berättar om hur viktig värderingen är . Därefter kan man ge dessa värderingar ett annat vitsord, som berättar om hur bra ens liv i dag stämmer överens med dessa värderingar.

Om någon att de för dig viktiga värderingarna i nuläget får ett lågt vitsord, är det dags att stanna upp. Vad är det som är orsaken till dagens situation? Då man på det här sättet går i genom alla sina viktiga värderingar, får man en bild av nuläget.

Vi vet alla att man inte kan ändra på allting, åtminstone inte på kort sikt. Ändå lönar det sig att analysera situationen och samtidigt fråga sig; Vad krävs det av mig för att ändra på situationen? Är jag beredd att göra de uppoffringar och ansträngningar som förändringen kräver? Vag kan jag ändra på genast, och vilka saker kräver mera tid? Som en följd av denna rätt enkla analys får du en åtgärdslista, möjligen redan försedd med en tidtabell.

I den ovan beskrivna analysen är det fråga om att man först fastställer sin målbild, varefter man blir medveten om nuläget. Då man är medveten om nuläget, kan man fundera över vilka åtgärder som krävs, för att man kan komma från nuläget till sitt mål. Som en följd av analysen uppstår det en verksamhetsplan; Med vilka konkreta åtgärder kommer jag från nuläget till mitt mål? I vilken ordning gör jag de förändringar som krävs?

Hur kändes ovan beskrivna övningen? Är du beredd att stanna upp och fundera över hur ditt liv i dag motsvarar dina viktigaste värderingar? Fortsättningen är ju sen helt beroende av vilka resultat analysen ger.

BLOGIARKISTO /

BLOGGARKIV

UUSIMMAT KIRJOITUKSET /

DE NYASTE INLÄGGEN

SEURAA MINUA /

FÖLJ MIG:

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
  • Instagram Clean Grey
bottom of page