top of page

Positiivisuus haasteena / En positiv attityd som utmaning


Positiivinen asenne haasteena.

Kesä on loppusuoralla ja kohta on aika kohdata syksyn haasteita. Onnistuneen syksyn kannalta olisi tärkeää pysyä motivoituneena ja positiivsena. Silloin edessämme olevat haasteet tuntuvat heti helpommin saavutettavissa olevilta.

Kielteinen ilmapiiri, joka on valloillaan yhteiskunnassamme, tarttuu kuitenkin helposti meihin. Seuraan päivittäin uutisia ja maalinman menoa. Jaksan aina vain ihmetellä miksi uutisten yleisävy on niin kielteinen. Otsikoihin nousee helposti maailman katastrofit ja onnettomuudet, maamme talousvaikeudet ja yritysten irtisanomisuutiset. Myönteiset uutiset loistavat usein poissaolollaan. Monesti minulle tulee uutislähetyksen jälkeen sellainen olo että kaikki asiat ovat huonosti. Tämä ei ole kuitenkin totuus, koska hyviä uutisia on paljon, mutta tämä vain eivät nouse niin helposti pääotsikoihin.

Kokeilin kesällä jonkin aikaa uutispaastoa. Kokeilin myös miten oli ottaa vastaan uutisia vain kerran päivässä. Tulin siihen tulokseen ettei välttämättä jatkuvasti kannata seurata uutisia kännykällään. Uutisten vastaanottaminen kerran tai kaksi päivässä riittää normaalissa tapauksessa varsin hyvin.

On tutkittu että ihminen tarvitsee seitsemän positiivista viestiä yhtä kielteistä kohtaan pysyäkseen positiivisena. Voimme tietenkin aina valita miten suhtaudumme ympäristöltä tuleviin uutisviesteihin. Omassa lähiympäristössämme tapahutvat asiat ovat meille kuitenkin kaikkein tärkeimmät.

Jokainen meistä voi myös itse valita kiinnittääkö arjessaan enemmän huomiota kielteisiin vai myönteisiin asioihin. Kiinnitätkö huomiota siihen mitä sinulla on vai siihen mitä sinulta puuttuu? Tai kenties siihen mitä naapurilla on ja mitä sinulta puuttuu? On todistettu että kun ihminen kiinnittää huomiota positiivisiin asioihin, hän samalla alkaa vetää puoleensa lisää positiivisia asioita ja sama päätee myös kielteisiin asioihin. Onnellisuudentunteemme siis on jossakin määrin kiinni asenteestamme ja siitä miten suhtaudumme asioihin.

Nyt jos koskaan Suomi tarvitsee positiivisia ihmisiä joilla on uskoa tulevaisuuteen. Mitä tapahtuu jos jokainen meistä päättää että tulevasta syksystä tulee onnistunut ja on mahdollisuuksia täynnä? Otatko vastaan tämän haasteen?

En positiv attityd som utmaning.

Sommaren närmar sig sitt slut och snart är det igen dags att ta i tu med höstens utmaningar. Med tanke på en lyckad höst vore det viktigt att vara motiverad och positiv. Då känns de utmaningar vi står inför genast lättare att uppnå.

Det är ändå lätt att låta den negativa attityd som råder i vårt samhälle smitta av sig på en själv. Jag följer dagligen med nyheterna och vad det händer i omvärlden. Jag kan aldrig sluta förundra mej över nyheternas negativa klang. Rubrikerna består av världens olyckor och katastrofer, vårt lands ekonomiska bekymmer och företagens uppsägningsnyheter. De positiva nyheterna lyser med sin frånvaro. Ofta får jag efter nyhetssändningen en känsla av att allting är på tok. Så är nog icke fallet, för det finns många positiva nyheter, men det är bara så att de mera sällan lyfts upp i de stora rubrikerna.

Jag prövade under sommaren på nyhetsfasta en tid. Jag prövade också på att bara ta del av nyheterna en gång per dag. Min slutsats var nog den att det oftast är helt onödigt att ständigt följa med nyheterna på sin mobil. Att ta emot nyheterna en eller två gånger per dag räcker i vanliga fall mycket väl.

Man har undesökt att människan behöver sju positiva nyheter per varje negativ nyhet för att hållas positiv. Vi kan ju trots allt välja hur vi förhåller oss till sakerna i nyhetsflödet från omgivningen. De saker om handlar om vår egen närmiljö är ju tros allt de allra viktigaste.

Var och en av oss kan också i sin vardag välja om han/hon fäster mera vikt vid positiva eller negativa saker. Fäster du vikt vid vad du har eller vid vad du inte har? Eller kanske vid vad din granne har och vad du saknar? Det är bevisat att människor som fäster vikt vid positiva saker, börjar dra till sig flera positiva saker, och det samma gäller de negativa sakerna. Hur lyckliga vi känner oss är alltså i någon mån beroende på vår attityd och på hur vi förhåller oss till saker.

Nu om någonsin behöver Finland positiva människor som har en stark framtidstro. Vad skulle hända om var och en av oss skulle bestämma sig att den kommande hösten blir lyckad och att den är full av möjligheter? Tar du emot utmaningen?

BLOGIARKISTO /

BLOGGARKIV

UUSIMMAT KIRJOITUKSET /

DE NYASTE INLÄGGEN

SEURAA MINUA /

FÖLJ MIG:

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
  • Instagram Clean Grey
bottom of page