top of page

Päätöksenteon tärkeys / Vitken av att fatta beslut

Päätöksenteon tärkeys

Voidaan verrata päätöksentekoa matkalle lähtöön. Henkilö joka tekee nopeita päätöksiä pääsee nopeasti aloittamaan matkaansa, kun taas henkilöt jotka eivät pysty päättämään matkalle lähdöstä, jäävät lähtökuoppaan eivätkä pääse siitä eteenpäin. Mikäli nopeasti pääsee aloittamaan matkantekoa, voi sitten täysillä keskittyä siihen, miten matkasta tulee mahdollisimman onnistunut. Toisaalta mikäli ei pysty päättämään lähteäkö matkalle vai ei, kaikki energia kuluu puolesta ja vastaan argumenttien miettimiseen.

Sekä työelämässä että yksityisesti olemme jatkuvasti erilaisten päätösten edessä. Kun analysoi miksi toiset henkilöt onnistuvat viemään läpi muutosprosesseja kun toiset taas eivät onnistu, löytyy yksi tärkeä ero; Tämä ero löytyy henkilöiden päätöksentekokyvystä. Henkilöt jotka tekevät päätöksiä voivat sitten täysillä keskittyä siihen miten muutokset viedään läpi mahdollisimman onnistuneesti. Toisaalta henkilö joka ei pysty päättämään, viedäkö muutosta läpi vai ei, vangitsee kaiken energiansa päätöksentekoprosessiin.

Henkilö joka ei pysty tekemään päätöstä, sanoo usein ettei hänellä ole vielä riittävästi faktaa päätöksenteon pohjaksi. On tutkittu, onko kyse minkälaisesta päätöksestä tahahnsa, 95 % faktasta joka tarvitaan päätöksentekoon saadaan kasaan suhteellisen nopeasti. Toisaalta loput 5 % faktasta voi olla vaikeasti löydettävissä. Lähes kaikissa tapauksissa 95 %:nen varmuus riittää siihen että voidaan lähteä liikkeelle.

Nykyään päätöksentekoahdistus on yleinen ilmiö. Meillä on usein niin monta vaihtoehtoa käsillä että päätöksenteko vaikeutuu. Työssäni coachina tuen asiakkaitani, niin että heistä tulee parempia päätöksentekijöitä. Tähän on tärkeätä kiinnittää huomiota siksi että menestyksekkäitä henkilöitä yhdistää lähes aina erinomainen päätöksentekokyky.

Vikten av att fatta beslut

Man kan jämföra beslutsfattandet med att börja en resa. En person som fattar snabba beslut kommer snabbt i väg på sin resa, medan personer som har svårt att bestämma sig för att resa eller inte, står i startgroparna och kommer inte vidare. Om man snabbt kommer i väg på sin resa kan man sedan fullt koncentrera sig på att se till att resan blir möjligast lyckad. Kommer man däremot inte fram till beslut om att resa eller inte, går all ens enegi till att väga för eller emot reseplanerna.

Både i arbetslivet och privat står vi ständigt inför olika former av beslut. När man sedan analyserar personer som lyckas bra med att driva igenom olika slag av förändringar och jämför dem med personer som inte kommer vidare, hittas det en betydande skillnad; Den skillnaden hittas i personens beslutsfattningsförmåga. Personer som fattar beslut kan därefter koncentrera sig fullt på hur förändringarna skall genomföras möjligast väl. Däremot har de som har svårt att bestämma sig för att om man skall genomföra en förändring eller inte, all sig energi fast i beslutsprocessen.

En person som har svårt att fatta beslut argumenterar många gånger att han inte ännu har tillräckligt av de fakta som behövs för att fatta ett beslut. Det har undersökts att vad än beslutet gäller går det rätt snabbt att samla ihop 95 % av de fakta som fungerar som beslutsunderlag. Däremot kan man fila nästan hur länge som helst på den sista 5 % :en. I de allra flesta fall räcker en 95%: ig säkerhet för att komma igång.

I dag är det mycket vanligt med olika former av beslutsångest. Delvis beror det på att de olika alternativen är så många att det blir svårt att välja. I mitt arbete som coach stöder jag mina kunder att bli bättre beslutsfattare. Detta för att en av de viktigaste gemensamma egenskaperna hos framgångsrika personer är deras utmärkta beslutsfattningsförmåga.

BLOGIARKISTO /

BLOGGARKIV

UUSIMMAT KIRJOITUKSET /

DE NYASTE INLÄGGEN

SEURAA MINUA /

FÖLJ MIG:

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
  • Instagram Clean Grey
bottom of page