top of page

Positiivinen asenne kantaa eteenpäin / Det är viktigt att ha en positiv attityd

Positiivinen asenne kantaa eteenpäin

Kun haastattelee henkilöitä, jotka ovat saavuttaneet erittäin haasteellisia tavoitteita, huomaa että näillä henkilöillä on jotakin yhteistä. Useimmat kertovat että on ollut ratkaisevan tärkeätä että on pystynyt säilyttämään positiivisuutensa kun matkan varrella on kohdannut vaikeuksia.

Arjessa ei ole aina niin helppoa pysyä positiivisena kun jatkuvasti kuulemme kielteisiä uusisia. Uutisissa meille kerrotaan päivittäin maailman sodista ja kurjuudesta sekä maamme taloudellisesta ahdingosta. Tämän takia tulee erittäin tärkeäksi löytää riittävästi positiivisia asioita omassa lähiympäristöstään. Positiivisena pysymisen haastetta ei vähennä tutkittu tosiasia siitä että ihminen tarvitsee kolme positiivista viestiä yhtä kieleistä kohden pysyäkseen tasapainossa.

Coachingissa lähdetään aina liikkeelle henkilön vahvuuksista ja mahdollisuuksista. Kun kiinnittää huomiota positiivisiin asioihin asiat alkavat kehittyä myönteiseen suuntaan. On myös tärkeätä harjoitella positiivista kantsantokantaa asioihin. Pitää oppia nähdä mitä meillä on ja mitä pystymme tekemään sen sijasta että kiinnittäisimme liikaa huomiota puutteisiin tai rajoituksiin. Tämä ei tarkoita että pidä sulkea silmänsä tosiasioilta, mutta harvoin löytää niin kielteistä asiaa, ettei siihen löydy positiivista näkökulmaa.

Olen nähnyt kun moni coachattava, muuttamalla näkökulmaa, on päässyt ns positiiviseen kierteeseen. Silloin on yleensä käynyt niin että aikaisemmin mahdottomilta tuntuneet tavoitteet alkavat toteutua.

Det är viktigt att ha en positiv attityd

När man interjuvar personer som lyckats nå sina mål, finner man något som dessa personer har gemensamt. De allra flesta säger att det har varit helt avgörande att kunna bibehålla sin positiva attityd då motgångar dykt upp på vägen.

I vardagen är det inte alltid så lätt att förbli postiv då vi ständigt nås av negativa nyheter från omvärlden. Vi får dagligen höra i nyheterna om krig och elände ute i världen, samt om de ekonomiska utmaningar vårt land står inför. Avgörande viktigt blir det då att man i sin egen närmiljö har tillräckligt många saker med positivt förtecken. Utmaningen med att förbli positiv underlättas inte heller av att undersökningsresultat visar att vi behöver tre positiva nyheter för varje negativ för att vi skall hållas i balans.

I coachingen utgår man alltid från personens styrkor och möjligheter. Då man fäster vikt vid positiva saker får man ofta sakerna att gå i en positiv riktning. Man bör också träna upp sig att se sakerna ur ett positivt perspektiv. Det gäller t ex att se vad man har och vad man kan göra, i stället för att fästa för mycket vikt vid avsaknad och begränsningar. Det betyder nog inte att man skall blunda för verkligheten, men sällan finns det så negativa saker, att man inte kan hitta en positiv vinkel, genom vilken man kan betrakta dem.

I mina coachingar har jag sett hur personer, genom att ändra sitt sätt att se på saker, har kommit in i en sk positiv spiral. Då har det många gånger hänt att mål som tidigare känts omöjliga att nå, så småningom blir sanna.

BLOGIARKISTO /

BLOGGARKIV

UUSIMMAT KIRJOITUKSET /

DE NYASTE INLÄGGEN

SEURAA MINUA /

FÖLJ MIG:

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
  • Instagram Clean Grey
bottom of page