top of page

Muutosmotivaatio, energia ja -kestävyys / Förändringsmotivation, -energi och -uthållighet

Muutosmotivaatio, -energia ja -kestävyys

Yleensä me ihmiset vastustamme automaattisesti muutoksia. Jokainen muutos työssä ja yksityiselämässä vaatii energiaa ja siksi meidän on helpompaa pysyä totutuissa rutiineissa. Kuitenkin ympäröivän maailman muutosvauhti kiihtyy, mitä vaatii meiltä jatkuvia muutoksia, jotta pysymme mukana kehityksessä.

Valmentajan työssä autan ihmisiä ja organisaatioita viemään läpi muutosprosesseja. Olen pohtinut paljon miksi toiset onnistuvat paremmin muutosten läpiviemisessä kuin kuin toiset. Olen tullut siihen tulokseen että paljon riippuu siitä onko muutosmotivaatio kohdallaan. Kun motivaatio muutokseen on kohdallaan pystymme paremmin mobilisoimaan riittävästi energiaa viemään muutokset läpi.

Riittävän motivaation ja energian lisäksi lähes jokainen muutos vaatii myös kestävyyttä. Valmentajan rooli on auttaa asiakasta löytämään motivaatiota muutokseen, mobilisoimaan siihen riittävästi energiaa sekä ylläpitämään kestävyyttä.

Kerrallaan voi vain tehdä tietyn määrän muutoksia, koska me pystymme yleensä vain mobilisomaan tietty määrä muutosenergiaa. Mikäli kaikki muutoksiin tarvittava motivaatio ja energia on käytössä, pitää odottaa ennen kuin voi käynnistää uusia muutosprojekteja. Kun valmentajana tulen organisaatioon jossa on tarve muuttaa monta asiaa, tehtävänä on ensin tehdä ns muutossuunnitelma. Tarvittavat muutokset pitää mm laittaa tärkeysjärjestykseen.

On sekä proaktiivista että reaktiivista muutosmotivaatiota. Proaktiivinen organisaatio tai ihminen ennakoi mitä muutoksia tullaan tarvitsemaan ja käynnistää muutosprosessit hyvissä ajoin. Vaikka tiedetään että ennakoimalla saavutetaan aina parhaat tulokset, liian moni muutos tehdään reaktiivisesti; siis vasta kun mitään muuta vaihtoehtoa ei enää ole.

Förändringsmotivation, -energi och -uthållighet

Det är mycket vanligt att vi människor har ett inbyggt förändringsmotstånd. Varje förändring i arbetet eller på fritiden kräver energi, och därför är det lättast att hålla fast vid vana rutiner. Ändå förändras omvärlden i allt snabbare takt och för att hänga med kräver det att vi också godkänner förändringar.

Mitt arbete som coach går ofta ut på att hjälpa organisationer och individer att genomföra förändringar. Jag har funderat mycket på varför endel lyckas bättre än andra. Jag anser att den avgörande faktorn är i vilken grad man har motivation till att genomföra förändringar. Om motivationen är i skick hjälper det att mobilisera den energi som förändringen kräver.

Dessutom kan man konstatera att förutom motivation och energi kräver de flesta förändringar också uthållighet. Som coach hjälper jag mina kunder att hitta motivationen, mobilisera energin och att hålla ut.

Man kan också konstatera att det endast går att göra en viss mängd förändringar samtidigt. Om att all förändringsmotivation och -energi är upptagen på annat håll, måste man vänta innan man sätter i gång med ytterligare förändringsprojekt. Då jag som coach kommer in i organisationer där det finns mycket att göra gäller det att först göra en förändringsplan. Man måste bl a avgöra i vilken ordning de nödvändiga förändringarna görs.

Det talas också om att det finns både proaktiv och reaktiv förändringsmotivation. Fastän vi alla vet att de bästa resultaten fås då man förutser se nödvändiga förändringarna och genomför dem proaktivt, utförs ändå alltför många förändringar reaktivt; alltså då ingen annan utväg länge finns.

BLOGIARKISTO /

BLOGGARKIV

UUSIMMAT KIRJOITUKSET /

DE NYASTE INLÄGGEN

SEURAA MINUA /

FÖLJ MIG:

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
  • Instagram Clean Grey
bottom of page