top of page

Kuka onnistuu johtajana? / Vem lyckas som ledare?

Kuka onnistuu johtajana?

Tämän päivän johtajan suurimpia haasteita on informaation määrä ja nopeasti muuttuva ympäristö.

On selvästi nähtävissä että kaikilla on niin paljon informaatiota jatkuvasti saatavilla että on vaikeuksia nähdä mikä informaatio on tärkeä oman johtajuuden kannalta. Toinen haaste on mitä informaatiolla tekee ja miten sen tulkitsee. Puhutaan siitä miten informaatio muuttuu tiedoksi, ja siitä miten tiedolla johdetaan.

Nopeasti muuttuva ympäristö ja aikataulupaineet tekee myös sen että johtaja voi tulla vauhtisokeaksi. On vaikeata pysyä läsnä tässä hetkessä ja keskittyä olennaiseen. Tietoinen läsnäolo auttaa näissä haasteissa, koska johtaja joka on läsnä tässä hetkessä näkee paljon kirkkaammin mitä on keskeisintä, ja mihin suuntaan kuuluu mennä.

Coachin työssäni näen selvästi, miten kiireiset johtajat eivät aina näe metsää puilta. Moni on niin kiireinen, ettei pysähdy kyseenalaistamaan ovatko kaikki tehtävät tärkeitä organsiaation tavoitteiden kannalta. Valmennuksissamme keskitymme paljon organsaation kannalta tärkeisiin, ei kiirreelisiin kysymyksiin. Käsittelemme tyypillisesti asioita kuin, miten löytää valtavasta informaation määrästä organisaation tavoitteiden kannalta tärkein, sekä miten yhä nopeammin muuttuva ympäristö vaikuttaa siihen miten organisaatiota johdetaan.

Vem lyckas som ledare?

Till dagens ledares största umtaningar är mängden av information och omvärldens förändringstakt.

Man kan klart se att vi alla i dag har så mycket information tillgänglig hela tiden, att det är svårt att se vilken information är väsentlig för det egna ledarskapet. En annan utmaning är hur man skall tolka denna information. Man talar om hur informationen förändras till insikt och hur man leder med hjälp av denna insikt.

Den snabbt förändrande omgivningen och tidtabellspressen gör också att många ledare tider av fartblindhet. Den är svårt att vara närvarande i nuet och att koncentrera sig på det som verkligen är viktigt. Mindfullness kan hjälpa oss i dessa utmaningar. Detta på grund av att de ledare som kan vara närvarande här och nu oftast ser klarare vad som är viktigt och åt vilken riktning man skall gå.

I mitt arbete som coach ser jag tydligt hur skyndsamma ledade inte alltid kan urskilja det väsentliga. Mången har så bråttom att han eller hon inte stannar upp och ifrågasätter om alla uppgifter är viktiga med tanke på organisationens mål. I våra coachingar koncentrerar vi oss mycket på frågor som inte är akuta, men avgörande viktiga med tanke på organisationes mål. Aktuella frågor som vi behandlar är, att hur tolka informationen från omvärlden utgående organisationens behov, samt att hur anpassa ledarskapet till omgivningens allt snabbare förändringstakt.

BLOGIARKISTO /

BLOGGARKIV

UUSIMMAT KIRJOITUKSET /

DE NYASTE INLÄGGEN

SEURAA MINUA /

FÖLJ MIG:

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
  • Instagram Clean Grey
bottom of page