top of page

Etätyön vaikutukset työelämään / Distansarbetets inverkan på arbetslivet

Etätyön vaikutukset työelämään

Monella työpaikalla on nykyään mahdollista tehdä osa työstä etätyönä. Tekniikka antaa hyvät mahdollisuudet siihen ja vihdon nykypäivän johtajat ovat alkaneet hyväksyä että osa työpanoksesta tehdään etätyönä.

Etätyön hyvät puolet työntekijän näkökulmasta ovat työntekijän mahdollisuus joustaa työaikojen suhteen. Lisäksi etätyöpäivinä säästetään työmatkaan käytettävä aika ja raha. Toisaalta etätyötä tekevä ei ole läsnä työyhteisössä ja raja työ ja vapaa-ajan raja voi silloin hämärtyä. Nämä asiat eivät ole aina niin myönteisiä.

Johtajuuden kannalta lisääntyvä etätyön tekeminen tuo ihan uudenlaisia haasteita. Miten johtaa organisaatiota, jonka jäsenet eivät ole fyysisesti läsnä samassa paikassa? Voidaanko johtaa virtuaalisesti ja mitä uusi haasteita siitä syntyy?

Etätyöntekijän on myös osattava johtaa itseään hyvin, jotta etätyöpäivien tuottavuus pysyy hyvänä kaikkien kannalta.

Etätyön tekemisestä laajemmassa mittakaavassa ei ole vielä kovin paljon kokemusta. Toiset yritykset vannovat sen nimeen, kun toisista yrityksitä kuulee kriittisiä ääniä. Kaikki riippuu loppupeleissä siitä miten johtajuutta pystytään uudistamaan vastaamaan uutta tilannetta.

Distansarbetets inverkan på arbetslivet

På många arbetsplatser är det numera möjligt att göra ett del av arbetet på distans. Tekniken ger goda möjliheter till distansarbete och äntligen börjar dagens ledare godkänna att en del av arbetsinsatsen kan göras oberoende av plats.

Distansarbetets fördelar ur arbetstagarens synpunkt är flexibilitet gällande arbetstiden. Dessutom sparar man tiden och kostnaderna som går åt till arbetsresan under dagarna man jobbar på distans. Å andra sidan är distansarbetaren inte en del av gemanskapen på arbetsplatsen, och dessutom kan skillnaden mellan arbetstid och fritid bli flummig. Det här är inte odelat positivt.

Ur ledarskapets perspektiv stället distansarbetet nya kvav på ledaren då organisationen inte finns fysikt på samma ställe. Hur skall mad leda en virtuell organisation och vilka nya utmaningar för det med sig? Distansarbetare bör dessutom vara bra på självledarskap, för att distansarbetets produktivitet hålls på en bra nivå ut allas synvinkel.

Man har ännu inte mycket erfarenhet av distansarbete i större skala. Från en del organisationer hör man mycket positivt om distansarbete, medan det kommer kritik från andra håll. Allt beror ändå på i vilken mån man lyckas med att förändra ledarskapet att motsvara den nya situationen.

BLOGIARKISTO /

BLOGGARKIV

UUSIMMAT KIRJOITUKSET /

DE NYASTE INLÄGGEN

SEURAA MINUA /

FÖLJ MIG:

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
  • Instagram Clean Grey
bottom of page