top of page

produktutveckling

"Skolningen innehåller produktutvecklingsprojektets alla skeden, från idé till lansering"

Produktutvecklingsskolning

Hur nå en efftektiv produktutveckling?

Skolningen ger färdigheter till att leda såväl sig själv som produktutvecklingsprojekt och den innehåller alla skeden från ide´ till lansering.

 

Skolningen består av följande moduler:

  • att leda mej slälv,

  • projektledning,

  • intressegrupper; interna och externa,

  • produktutvecklingsprocessen

  • generering av ideér,

  • planering och förverkligandet av lanseringen

 

Skolningen är avsedd för alla som arbetar med produktutveckling av konsumtionsvaror; produktutvecklingsgruppens medlemmar från produktutvecklingsavdelningen, marknadsföringen, försäljningen, produktionen, inköpsavdelingen osv. Skolningen genomförs som en gruppskolning och gruppens maximistorlek är 20 personer.

bottom of page