top of page
MARKKinointi

marknadsföring

"Vi hjälper våra kunder att inse varumärkenas och marknadsföringens värde"

Marknadsföring

Varumärkena är ett av företagets absolut viktigaste resurser. Trots det har ledandet av varumärkena och marknadsföringen inte traditionell haft en tillräcklig hög status i finländska företag. Vi anser att marknadsföringen bör ha är en synlig plats på varje ledningsgrupps agenda. Samtidigt genomgår marknadsföringen en väldigt stor omändring i vår digitala värld, vilket i sin tur ökar utmaningarna för våra företag.

 

Inom Coachingman har vi en gedigen marknadsföringserfarenhet beträffande konsumtionsvaror. Vi har arbetat med dessa frågor under flera årtionden, även internationellt. Det ger oss mycket bra förutsättningar att hjälpa våra kunder att inse varumärkenas och marknadsföringens värde, och att arbeta fram optimala och effektiva lösningar utgående från varje företags situation.

bottom of page