top of page
SUKUPOLVEN- VAIHDOS

generationsskifte

"Bakom ett lyckat generationsskifte finns människorna, deras styrkor, motivationsfaktorer, vilja och målsättning"

Generationsskifte

Generationskiftet – ett hot eller en möjlighet?

Bakom ett lyckat generationsskifte finns människorna, deras styrkor, motivationsfaktorer, vilja och målsättning. Tidigare har man i företagen i samband med generationsskiftet främst fokuserat på de hårda värdena; lag- finansierings- och skattefrågor.

Generationsskiftet börjar oftast med att den följande generationen tar över företagets operativa ledning, men ägandet överförs nödvändigtvis inte samtidigt.

 

Då man börjar fundera på ett generationsskifte vore det viktigt att först utreda företagets mänskliga resurser och först därefter sakfrågorna. Utgående från detta resonemang har vi byggt upp tjänsten Framgångsrikt generationsskifte.

I tjänsten Framgångsrikt generationsskifte använder vi oss av coaching-metoden. Coachingen är målinriktad och individuell. Den sk karriärcoachingen är en förtroendefull process, där coachen hjälper kunden att definiera och klargöra sina karriärönskemål. Coachingen hjälper också var och en att definiera sin roll inom familjeföretaget, oberoende av om den som coachas tänker arbeta inom familjeföretaget eller inte.

 

Tjänstens innehåll:

Varje företags situation är unik och därför gör vi en gratis bedömning av utgångsläget, varefter vi gör ett förslag på hur man borde gå tillväga gällande generationsskiftet. Projektets omfattning och tidtabell beror på situationen i företaget. Till exempel antalet familjemedlemmar och organisationens storlek inverkar på hur snabbt man kan genomföra projektet. Erfarenheten har visat minimilängden på ett generationsskiftesprojekt är 6 månader.

bottom of page